Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werfopvolging

Bouw, wegenis en rioleringsprojecten van de gemeente, opgemaakt door aangestelde externe studiebureaus, worden door de dienst Openbare Werken opgevolgd.