Werken aan/in erfgoed

Plant u beheers-, onderhouds- of restauratiewerken aan of in een onroerend goed of aan een beschermd vaartuig? Dan verschilt de procedure afhankelijk van het statuut van uw erfgoed en het soort werken dat u wilt uitvoeren.  Twijfelt u welk Vlaams statuut uw eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? We leggen het even voor u uit.
 

De procedures per soort erfgoed

Voorbereiding van je aanvraag

Voor u een dossier indient om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, raden we u aan om met de erfgoedconsulent in vooroverleg te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo kan u uw aanvraag optimaal voorbereiden. Meer informatie over het vooroverleg vindt u hier. De consulent zal u ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling. Misschien overweegt u om eerst een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren over uw pand. Alle informatie over dit onderzoek en een modelbestek om een passende opdracht uit te schrijven vindt u op deze pagina. Uiteraard streven wij er naar om over gans Vlaanderen dezelfde aanpak af te leveren bij de adviezen die wij geven en de toelatingen die wij verlenen. De criteria die hier een rol bij spelen, goten we in afwegingskaders. Zo willen we u een beter zicht geven op de manier waarop we uw aanvraag behandelen. Verder geven we u ook enkele tips om een goede ontwerper of uitvoerder aan te stellen.

Energiebesparende maatregelen en beschermd erfgoed

De Vlaamse overheid stimuleert maatregelen om beschermd erfgoed zo goed mogelijk te laten voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en de Vlaamse Wooncode. We bundelden alle informatie in een rubriek over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. 

bron: https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-werken-uitvoeren-aan-erfgoed