Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken aan waterlopen

Onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie - Zennebekken
Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant

In de periode van 1 december 2016 tot 31 maart 2017 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren.

Op het grondgebied van Grimbergen zal gewerkt worden aan volgende waterlopen of waterloopvakken:
- Tangebeek nr. 1.006 (met uitzondering van het ingebuisd gedeelte tussen de Leopold Luypaertstraat en de Humbeeksesteenweg);
- Bergmansbeek nr. 1.057;
- Maalbeek nr. 1.044;
- Amelvonnesbeek nr. 1.048;
- Leestbeek nr. 1.052;
- Kelkebeek nr. 1.045;
- Driesbosbeek nr. 1.036;
- Aabeek nr. 1.002;
- Laarbeek nr. 1.004;
- Sasbeek nr. 1.035;
- Meiskensbeek nr. 1.037;
- Bruinborrebeek nr. 1.046.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Noord. De firma 'A. Cocquyt' uit Lochristi zal deze werken uitvoeren. 
De leidende ambtenaar is Ir. Jos Dammans (02/456.07.20). Dhr. Hendrik Vanstechelman (02/456.07.28), deskundige-adjunct waterlopen, zal de uitvoering der werken opvolgen.

Overeenkomstig art. 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 zijn de aangelanden ertoe gehouden doorgang te verlenen aan de personen (en het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Klik HIER voor de kaarten waarop aangeduid staat waar gewone en bijzondere oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden. De bijzondere vakken bevatten duikers en vakken die speciale aandacht vereisen.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan dhr. Hendrik Vanstechelman (hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be).

Gemeente Grimbergen / stad Vilvoorde
Projectnr. 22.229A - Optimalisatie Tangebeekcollector (deel A)

De werken in kader van de optimalisatie Tangebeekcollector - deel A starten op maandag 1 juli 2013.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met de projectmanager Luc De Winter van Aquafin (luc.dewinter@aquafin.be).

Via de website van Aquafin kan meer informatie bekomen worden met betrekking tot dit project, via (onderstaande link knippen en plakken in webbrowser):
http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&sNISCode=23025&proj=22229A