Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Beigem

Wegenis- en rioleringswerken in de Limbosbaan/Kapruin/Meerstraat (kruispunt Limbosbaan tot kruispunt Parklaan)

In het kader van het gemeentelijk project 'Limbosbaan, Kapruin en Meerstraat met aansluiting op de Gillebeek' worden de wegenis- en rioleringswerken heropgestart op dinsdag 18 april 2017 (op 12 december 2016 werd ter hoogte van het kruispunt Meerstraat/Parklaan reeds overgegaan tot uitgraving van het bufferbekken).

De werken in de Meerstraat zijn eerst aan de beurt en worden opgesplitst in drie deelfases:
- deelfase 1: Parklaan - Beemdenstraat, waarbij het kruispunt met de Parklaan open blijft;
- deelfase 2: Beemdenstraat - Rotsartlaan;
- deelfase 3: Rotsartlaan - Hof van Obbergenstraat, waarbij het kruispunt open blijft (behoudens de werkdagen voor de aansluiting, glijbekisting en asfaltering).

De omleiding voor De Lijn en het doorgaand verkeer wordt voorzien langs de Hof van Obbergenstraat, Beigemsesteenweg en Parklaan.
Als de werken uitgevoerd dienen te worden op het kruispunt Meerstraat/Hof van Obbergenstraat/Limbosbaan zal De Lijn en het doorgaand verkeer gedurende een week langs de Obbergenkouter - Beigemsesteenweg dienen te rijden. Komende van Humbeek via de Beigemsesteenweg - Hof van Obbergenstraat - Zevensterre - Obbergenkouter.

Beperkt éénrichtingsverkeer zal ingesteld worden in de Obbergenkouter tussen Zevensterre en Beigemsesteenweg, in de richting van de Beigemsesteenweg.

Tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt met de Beemdenstraat, zal de toegang tot de Beemdenstraat steeds gegarandeerd blijven door de aannemer.

Voor de aanvang van de werken in de Limbosbaan en de Kapruin zal de aannemer bijkomende briefwisseling bezorgen aan de betrokken inwoners en landbouwers met betrekking tot de toegankelijkheid tot hun woning tijdens de uitvoering van de werken.

Bij aanvang van de werken in de Limbosbaan en Kapruin zal de Meerstraat terug opengesteld zijn voor alle verkeer.

De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

De werken worden uitgevoerd door de firma DSV nv, en het project zal in totaliteit 100 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend).

Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 1
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 2
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3A
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3B