Werken aan nutsvoorzieningen & inname openbaar domein

Wat zijn nutsmaatschappijen?

Maatschappijen die instaan voor de verdeling van gas, elektriciteit, water, telefoon, internet of straatverlichting, worden 'nutsmaatschappijen' genoemd.

Werken door nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Deze werken worden steeds uitgevoerd in overleg met het lokaal bestuur. Nutsmaatschappijen verwittigen zélf de omwonenden dat er werken zullen plaatsvinden.

Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, samen met de technische dienst van de gemeente, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld. Voor meer informatie klik hier.

Hier kan je de link vinden naar werken in onze gemeente die worden uitgevoerd door nutsmaatschappijen. Het zijn de nutsmaatschappijen zelf die verantwoordelijk zijn voor het aanvullen en onderhouden van deze databank.

Werken op het openbaar domein

Bij het uitvoeren van werken op het openbaar domein dient de uitvoerder vooraf de liggingsplannen van de nutsvoorzieningen op te vragen bij de diverse nutsmaatschappijen. Deze plannen moeten voorkomen dat bij werken de leidingen van de nutsmaatschappijen beschadigd worden.

Soms gebeurt het dat ten gevolge van de werken, die uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen, overlast ontstaat of dat, nadat de werken werden uitgevoerd, blijkt dat de bestrating niet goed hersteld werd. In dit geval kan je de dienst openbare werken verwittigen die dan de betrokken nutsmaatschappijen hierover zal contacteren.

Hier kan je de link vinden naar werken die op een openbaar domein plaatsvinden.