Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken deelgemeente Grimbergen

Voorbereidende werken (door Visser & Smit Hanab nv in opdracht van De Watergroep) langs de Lagesteenweg en de Bakkerstraat, vanaf maandag 9 april 2018.

Als voorbereiding op de geplande werken in de Lagesteenweg en Beiaardlaan, dient Visser & Smit Hanab nv (als aannemer voor De Watergroep) langs de pare kant van de Lagesteenweg en langs de onpare kant (tot aan huisnummer 19) van de Bakkerstraat een noodleiding (een bovengrondse leiding die de huizen water kan doen behouden tijdens de werken) te voorzien.

Vanaf maandag 9 april 2018 zullen in het voetpad één of twee rijen klinkers moeten uitgehaald worden, en moeten er enkele verbindingsputten gemaakt worden in het voetpad. Daarna zullen voor alle huizen nog putten moeten worden gemaakt om de huisaansluitingen op deze noodleiding te koppelen.

Werken Humbeek, Beigem, Strombeek-Bever, Borgt, Verbrande Brug

Voor informatie over werken in de andere deelgemeenten, klik in het menu links op de desbetreffende link.

Werken Brusselsesteenweg en Wolvertemsesteenweg (uitgevoerd door Gewest)

Ga naar de website http://wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen.

of klik in het menu links op de desbetreffende link.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers

Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 aanvangen met de afkoppelingswerken op privé-domein in de Weikantlaan (tussen huisnummers 2 & 26) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 96 & 137). Eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.

Voor vragen naar aanleiding van de uitvoering van de werken kunt u in eerste instantie de afkoppelingsdeskundige contacteren (Laure De Sterck op 055/58.01.43) of de gemeentelijk aangestelde toezichter (Pascal Beeckmans: 0470/24.62.83 of pascal.beeckmans@swecobelgium.be). De contactgegevens van de werfleider van aannemer SEWER-TEC zal door hen zelf gecommuniceerd worden. 

Klik HIER voor de bewonersbrief en het plan van de projectzone 1.

UPDATE 14/02/2018
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een derde werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Verlande Vijvers van huisnummer 3 t.e.m.13
- Oude Schapenbaan van huisnummer 53 t.e.m. 75 en van huisnummer 130 t.e.m. 142
- Berkenlaan van huisnummer 21 t.e.m. 153 en van huisnummer 24. t.e.m. 136

UPDATE 27/11/2017
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een tweede werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Populierendallaan (volledig tot aan de rotonde met de Oude Schapenbaan en de Dressaertlaan)
- Weikantlaan (volledig)
- Esdoornlaan (tussen de Berkenlaan en de Populierendallaan)

De aanvangsbrieven met bijlagen zullen door de firma SEWER-TEC aan de eigenaars van deze zones overgemaakt worden.

UPDATE 12/10/2017
Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 afkoppelingswerken op privé-domein in de projectzone 1 uitbreiden met de Weikantlaan (tussen huisnummers 3 & 67) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 138 & 150 + huisnummers 53 & 55).
De eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.  

Asfalteringswerken in de Nassaulaan, de Platanenlaan, de Vlierboomlaan, Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan) en de Prinsenstraat (vanaf Nassaulaankruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan)

UPDATE: (19/10/2017) 
De asfalteringswerken in de Nassaulaan, de Platanenlaan, de Vlierboomlaan, Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan) en de Prinsenstraat (vanaf Nassaulaankruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan) starten op maandag 23 oktober 2017 en zullen afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 10 november 2017 duren.
De geplande herasfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte booordstenen/greppels herplaatsen, straatkolken op hoogte brengen indien nodig, profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken.
Tijdens de werkzaamheden in de Nassaulaan en de Prinsenstraat (vanaf Nassaulaan kruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. De nodige omleidingwordt voorzien via de Spaanse Lindebaan en de Vilvoordsesteenweg.
Tijdens de werkzaamheden in de Vlierboomlaan, Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan) en de Platanenlaan wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. De nodige omleidingwordt voorzien via de Sint-Servaasstraat en de Nassaulaan.
Op de plaats van de voorbereidende werken zal een parkeerverbod zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de freeswerken en de asfalteringswerken is de straat volledig niet beschikbaar.
De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.
Wij rekenen op uw begrip voor de moeilijkheden en de hinder die deze werken ongetwijfeld zulle veroorzaken.

Werken Chrysantenlaan en Dahlialaan

UPDATE: (06/03/2018)
Werken Chrysantenlaan en Dahlialaan
Straten vanaf woensdag 14 maart afgesloten voor doorgaand verkeer

Op woensdag 14 maart starten in de Chrysantenlaan en de Dahlialaan wegenwerken. Het wegdek in deze straten wordt geherasfalteerd. Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk en worden de nodige omleidingen voorzien.

Tijdens de werkzaamheden in de Chrysantenlaan en de Dahlialaan wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
 
De werken starten op woensdag 14 maart en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot woensdag 21 maart duren.

Op de plaats van de voorbereidende werken zal er een parkeerverbod zijn van 7 tot 18 uur. Tijdens de asfalteringswerken is de straat volledig onbeschikbaar.

De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Arcotunnel

UPDATE:  (06/03/2018) “Arcotunnel” vanaf maandag 12 maart afgesloten voor doorgaand verkeer

Op maandag 12 maart starten er wegenwerken aan de “Arcotunnel”. Deze tunnel zorgt voor de rechtstreekse verbinding van de Dressaertlaan met de Sint-Donatuslaan. Het wegdek in deze tunnel wordt geherasfalteerd. Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk en worden de nodige omleidingen voorzien.

Tijdens de werkzaamheden in de Arcotunnel wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer. De nodige wegomleidingen worden voorzien via de Tangemolenlaan, Ter Tommendreef, Groot-molenveldlaan en Tangedallaan.

De werken starten op maandag 12 maart en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot woensdag 14 maart duren. Tijdens de asfalteringswerken is de tunnel volledig onbeschikbaar.

De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers

Klik HIER voor het SIGNALISATIEPLAN fase 1 (14 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Klik HIER voor de informatievergaderingen over deze werken.

Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211)

Klik HIER.