Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken deelgemeente Grimbergen

Herstelling wegdek kruispunt Kerkeblokstraat/Driekastanjelaarsstraat

Vanaf woensdag 22 mei 2019 (om 6h) tot en met vrijdag 24 mei 2019 (om 19h) wordt het wegdek op het kruispunt van de Kerkeblokstraat en de Driekastanjelaarsstraat hersteld.

Deze werken worden uitgevoerd door de aannemer Strabo-Wegenbouw.
Klik HIER voor het omleidingsplan.

Tweede fase van de werken Wolvertemsesteenweg starten op 21 of 22 november

PERSBERICHT 14/11/2018
Opnieuw éénrichtingsverkeer en wegomleidingen tijdens de werken
 
Op woensdag 21 of donderdag 22 november starten de nutsmaatschappijen aan de tweede fase van de werken in de Wolvertemsesteenweg. Tijdens de werken zullen dezelfde omleidingen gelden als tijdens de eerste fase van enkele weken geleden.
 
Volgende week woensdag of donderdag starten de nutsmaatschappijen met het tweede deel van de aanleg van nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit en telecommunicatiein de Wolvertemsesteenweg. Deze keer wordt aan de zijde met de onpare huisnummers gewerkt.
 
Om de hinder voor de handelaars tijdens de feestperiode zoveel mogelijk te beperken, splitsen de nutsmaatschappijen de werken op in twee delen. Volgende week starten ze aan het kruispunt met de Beiaardlaan en werken van daar tot aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg. Dat deel van de werken zou afgerond moeten zijn tegen vrijdag 7 december. Tijdens het weekend van de kerstmarkt zou de Wolvertemsesteenweg gewoon toegankelijk moeten zijn in beide richtingen.
 
Op maandag 10 december (omstreeks 6 uur) wordt gestart met het tweede deel van de werken, dat loopt vanaf de verfhandel tot aan het kruispunt met de Beiaardlaan. Dat deel van de werken zou afgerond moeten zijn op 19 december. Tijdens deze periode zullen de nodige voorzieningen getroffen worden om de toegang tot de Abdijstraat (parking Fenikshof) te blijven garanderen.
 
De timing kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Deze tweede fase van de werken is minder ingrijpend omdat er aan de onpare zijde van de steenweg minder zware nutsleidingen liggen. Er wordt opnieuw gewerkt in zones van 70 meter om de handelszaken zo veel mogelijk bereikbaar te houden.
 
Omleidingen De Lijn
Ook de bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid.
 
Na de aanleg worden alle huizen in de werfzone aangesloten op de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hierover door de nutsmaatschappijen geïnformeerd.
 
Wie op de hoogte wil blijven van de werken, kan inschrijven op de nieuwsbrief van Synductis:sien@synductis.be.

Asfalteringswerken in de Keienberglaan
 

PERSBERICHT 14/11/2018
Straat wordt gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer behalve fietsers
 
In de komende dagen wordt een deel van de Keienbergkaan opnieuw geasfalteerd. Die werken komen er nadat de nutsmaatschappijen enkele weken geleden een deel van de weg opbraken om aan de bekabeling te werken. Het gedeelte van de weg was tijdelijk weer dichtgemaakt, maar nu wordt de definitieve asfaltlaag gelegd. Het gedeelte van de Keienberglaan tussen de Steenpoeldreef en de Wolvertemstesteenweg zal afgesloten worden voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers. De nodige wegomleidingen worden voorzien.
 
De asfaltering moet gebeuren voordat de nutsmaatschappijen de werken in de Wolvertemsesteenweg kunnen hervatten. De werken zullen maar enkele uren duren, maar omdat het asfalt daarna moet uitharden wordt de Keienberglaan een dag afgesloten. De werken zijn gepland voor eind deze week of begin volgende week. 
 

Wolvertemsesteenweg (projectnummer 101855)
Wegomleiding vanaf 10 september

Op maandag 10 september 2018 starten de nutsmaatschappijen met werken in de Wolvertemsesteenweg.

Grimbergen- Op 10 september starten de nutsmaatschappiijen met de aanleg van de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit en telecom aan de pare zijde van de Wolvertemsesteenweg. Ze verwachten hiermee klaar te zijn half oktober. Aan de onpare zijde voeren ze dezelfde werken uit van half november tot half december. Deze timing kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.

De werken situeren zich tussen het kruispunt Wolvertemsesteenweg/Brusselsesteenweg (stelplaats bussen) tot aan het kruispunt Wolvertemsesteenweg/Beiaardlaan/Keienberglaan.

Tijdens de werken zal het verkeer in de Wolvertsemsesteenweg enkel richting Vilvoorde kunnen rijden. Er is een omleiding voorzien via de Spaanse Lindebaan (uitgezonderd zwaar verkeer) en de Brusselsesteenweg. Er wordt gewerkt in zones van 70 meter zodat parkeren in de rest van de werfzone mogelijk blijft.

Omleiding De Lijn
Ook de bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid. Lijn 231 in de richting van Brussel Noord krijgt een tijdelijk halte in de Beukendreef ter hoogte van de Kuipstraat. Volgende haltes worden tijdens de werken niet bediend: Max Havelaar, Rijkenhoek en Hoge Steenweg. Bij lijn 232 in de richting van Brussel Noord wordt de halte Hoge Steenweg vervangen door de halte Rusthuis. Voor de lijnen 533 en 821 in de richting van Kapelle-op-den-Bos en Merchtem worden de haltes Klont en Hoge Steenweg vervangen door de halt Stelplaats Perron 2. In de andere rijrictingen blijft de situatie ongewijzigd.

Na de aanleg worden alle huizen in de werfzone aangesloten op de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hiervoor door de nutsmaatschappijen geïnformeerd.

Wie op hoogte wil blijven van de werken, kan inschrijven op de nieuwsbrief van Synductis: sien@synductis.be

Roostbaan - Aanpassingswerken aan de waterleiding

Van maandag 25 juni 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018 (telkens van 7h00 tot 17h00) starten in de Roostbaan de aanpassingswerken aan de waterleiding. Deze werken worden uitgevoerd door aannemer De Cock & Partners bvba in opdracht van De Watergroep.

Werken langs de Lagesteenweg, Bakkerstraat en Beiaardlaan.

UPDATE (31/05/2018):
Van mei tot juli worden werken in synergie uitgevoerd aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit, water en telecommunicatie in de Lagesteenweg, Bakkerstraat en de Beiaardlaan. Deze werken worden uitgevoerd in verschillende fases.

Fase 1 is momenteel aan de gang en zal duren tot eind mei/begin juni. Fase 2 volgt daarna, en zal ongeveer een maand duren.

De huizen in de werfzone zullen daarna aangesloten worden op de nieuwe nutsleidingen. De betrokken nutsbedrijven zullen de eigenaars tijdig contacteren om een afspraak te maken.

Fases 3 en 4 zullen hierop volgend duren tot november 2018.

De uitvoering van de werken gebeurt door de aannemer T&O. Bij vragen kan contact opgenomen worden via Nicole Debeule (0493.89.00.97).

Klik HIER (fases 1 & 2) en HIER (fases 3 & 4)voor de twee bewonersbrieven.

Werken Humbeek, Beigem, Strombeek-Bever, Borgt, Verbrande Brug

Voor informatie over werken in de andere deelgemeenten, klik in het menu links op de desbetreffende link.

Werken Brusselsesteenweg en Wolvertemsesteenweg (uitgevoerd door Gewest)

Ga naar de website http://wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen.

of klik in het menu links op de desbetreffende link.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers

Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 aanvangen met de afkoppelingswerken op privé-domein in de Weikantlaan (tussen huisnummers 2 & 26) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 96 & 137). Eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.

Voor vragen naar aanleiding van de uitvoering van de werken kunt u in eerste instantie de afkoppelingsdeskundige contacteren (Laure De Sterck op 055/58.01.43) of de gemeentelijk aangestelde toezichter (Pascal Beeckmans: 0470/24.62.83 of pascal.beeckmans@swecobelgium.be). De contactgegevens van de werfleider van aannemer SEWER-TEC zal door hen zelf gecommuniceerd worden. 

Klik HIER voor de bewonersbrief en het plan van de projectzone 1.

UPDATE 14/02/2018
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een derde werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Verlande Vijvers van huisnummer 3 t.e.m.13
- Oude Schapenbaan van huisnummer 53 t.e.m. 75 en van huisnummer 130 t.e.m. 142
- Berkenlaan van huisnummer 21 t.e.m. 153 en van huisnummer 24. t.e.m. 136

UPDATE 27/11/2017
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een tweede werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Populierendallaan (volledig tot aan de rotonde met de Oude Schapenbaan en de Dressaertlaan)
- Weikantlaan (volledig)
- Esdoornlaan (tussen de Berkenlaan en de Populierendallaan)

De aanvangsbrieven met bijlagen zullen door de firma SEWER-TEC aan de eigenaars van deze zones overgemaakt worden.

UPDATE 12/10/2017
Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 afkoppelingswerken op privé-domein in de projectzone 1 uitbreiden met de Weikantlaan (tussen huisnummers 3 & 67) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 138 & 150 + huisnummers 53 & 55).
De eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.  

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers

Klik HIER voor het SIGNALISATIEPLAN fase 1 (14 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Klik HIER voor de informatievergaderingen over deze werken.

Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211)

Klik HIER.