Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

NUTSMAATSCHAPPIJEN - Geplande werken / werken in uitvoering

Onderhoud voorbehouden zone FLUXYS-installaties

In het kader van het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het gasvervoer door middel van leidingen, zal Fluxys tijdens de maanden augustus, september, oktober en november 2016 opdracht geven aan een aannemer om de nodige maaiwerken uit te voeren, om zo de voorbehouden zone aan weerszijden van de aardgasvervoerinstallatie(s) blijvend te vrijwaren van bomen en struiken.
Op het grondgebied van Grimbergen betreffen dit maaiwerken rond de aardgasvervoerinstallaties 330160 Winksele - Sint-Martens-Bodegem en 330137 Grimbergen - Sibelgaz Strombeek.