Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Strombeek-Bever

Kruispunt Grimbergsesteenweg in Strombeek-Bever tijdelijk terug open vanaf maandag 
 

Vanaf maandag wordt het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever tijdelijk terug opengesteld. De aannemer die er wou starten met de aanleg van nieuwe rioleringen kan momenteel niet verder werken omdat er technische problemen opgedoken zijn. Bijgevolg wordt de Grimbergesesteenweg vanaf maandag terug open gesteld. De aannemer verwacht dat hij over een viertal weken de werken zal kunnen hervatten.

Grimbergen - Eind augustus is een nieuwe fase van de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Hiervoor werd het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat afgesloten voor het verkeer.

Tijdens de graafwerken zijn er onvoorziene problemen opgedoken. Hierdoor kan de aannemer zijn werk momenteel niet verder zetten. Bijgevolg werd besloten om het kruispunt voorlopig tijdelijk terug open te stellen vanaf maandag. De aannemer schat dat hij over een maand de werken zal kunnen hervatten.

Sinds maart zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken. Het bufferbekken is indertussen volledig gebetonneerd en de aannemer is enkele weken geleden gestart met de aanleg van nieuwe riolering rondom het Sint-Amandsplein.

Tijdens de huidige fase wordt ook nog gewerkt voor de school en op het volledige Sint-Amandsplein. In de Kloosterstraat is de aannemer gestart met de afwerking.

Rioleringswerken Kloosterstraat - Sint-Amandsplein - Wemmelsestraat - Gemeenteplein

Start 5 maart 2018.

Deze werken zijn onderdeel van het Masterplan Strombeek-Bever.

Klik HIER om naar de rubriek over het 'Masterplan - info over de werken' te gaan. In deze rubriek vindt u meer gedetailleerde  informatie over deze werken.


AQUAFIN

Ook Aquafin informeert op zijn website over deze werken: klik HIER om naar de website van Aquafin te gaan.

U kan zich ook inschrijven op een nieuwsbrief van Aquafin. Kllik hiervoor op 'Dit project volgen' en vul uw gegevens in.

Asfalteringswerken in de Sint-Amandsstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot kruispunt Sint-Annalaan)

UPDATE: (3/11/2017)   
De  asfalteringswerken in de Sint-Amandsstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot kruispunt Sint-Annalaan)starten vanaf maandag 6 november 2017 en zullen afhanklijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 17 november 2017 duren. De werken worden uitgevoerd in 3 fases.                                                   
De geplande herasfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte booordstenen/greppels herplaatsen, straatkolken en riooldeksels op hoogte brengen indien nodig, bestaande klinker klinker oversteekplaatsen voor voetgangers uitbreken en vervangen door asfalt,profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken en wegmarkeringen.
Op de plaats van de voorbereidende werken zal een parkeerverbod zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de freeswerken en de asfalteringswerken is de straat volledig niet beschikbaar.

Fase 1
Tijdens de werkzaamheden in de Sint-Amandsstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot Rijkendalstraat kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat en de Rijkendalstraat. 

Fase 2
Tijdens de werkzaamheden in de Sint-Amandsstraat (vanaf Rijkenhoekstraat kruispunt inbegrepen tot Bloemendallaan kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat en de Grotewinkellaan. 

Fase 3
Tijdens de werkzaamheden in deel Sint-Amandsstraat (vanaf Bloemendallaan kruispunt inbegrepen tot Sint-Annalaan kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat, de Sint-Annalaan, de Bloemendallaan en de Grotewinkellaan.

De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.
Wij rekenen op uw begrip voor de moeilijkheden en de hinder die deze werken ongetwijfeld zullen veroorzaken.

UPDATE: (6/11/2017)
Wegens vertragingen heeft de firma NV Thierens André uit Dendermonde laten weten dat de asfalteringswerken in de Sint-Amandsstraat de week van 20 november 2017 starten i.p.v. maandag 6 november 2017 zoals vermeld in de bewonersbrief van de gemeente. 

Wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat

Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (RWA/DWA) ter bestrijding van erosie en wateroverlast. Tegelijkertijd wordt het wegdek binnen de projectzone eveneens volledig vernieuw.
De aanvang van deze werken is gepland vanaf 14 november 2016. En de duur van de werken wordt voorzien op 165 werkdagen (weerverlet en verlofperiodes niet meegerekend).

In een eerste fase worden de wegenis- en rioleringswerken op de kruispunten Meisestraat/Grimbergsesteenweg en Poststraat/Grimbergsesteenweg opgestart. Tijdens de werkzaamheden zullen beide kruispunten afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Deze werken zullen duren tot en met 22 december 2016 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Na het kerstverlof starten de wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat.

UPDATE (23/2/2017): Planning voor de aanleg van de riolering in de Meisestraat (tussen de Grimbergsesteenweg en het kruispunt Singel/Van der Nootstraat).

Op woensdag 1 maart 2017 start de firma Heijmans Infra nv met de opbraak van de wegenis.
Vanaf woensdag 8 maart 2017 wordt de nieuwe riolering geplaatst. Na deze rioleringswerken worden de huisaansluitingen overgekoppeld.
Vanaf 27 maart 2017 wordt de nieuwe wegenis aangelegd (de planning hiervoor wordt later nog medegedeeld).
Gelieve vanaf woensdag 1 maart 2017 (vóór 6u30) uw voertuigen buiten de werfzone te plaatsen!

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

UPDATE (2/10/2017): Planning voor de aanleg van de toplaag asfalt in het gedeelte Meisestraat vanaf de Grimbergsesteenweg tot en met rotonde met Oude Mechelsestraat/De Burtinstraat.

Op woensdag 4/10/2017 wordt het wegdek gereinigd en voegband aangebracht tegen de boorstenen.
Op donderdag 5/10/2017 wordt de kleeflaag aangebracht en de toplaag asfalt geplaatst.
Op vrijdag 6/10/2017 worden de markeringen aangebracht. Vrijdag namiddag zal de rotonde terug opengesteld worden voor het verkeer.

Gelieve op 4 en 5/10/2017 uw voertuigen buiten de werfzone te stationneren vóór 6u30 !!!

Vanaf vrijdag 6/10/2017 zullen de voetpaden verder afgewerkt worden in het gedeelte Meisestraat tussen de Van Der Nootstraat en de rotonde.
Vermoedelijk op vrijdag 13/10/2017 zal dit gedeelte van de Meisestraat terug opengesteld worden voor het verkeer.

Gelieve van 6/10/2017 tot en met 13/10/2017 de voetpaden/parkeervakken vrij te houden in dit gedeelte.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
UPDATE (13/10/2017): 
De Meisestraat straat wordt vandaag 13/10/2017 opengesteld voor alle verkeer.