Wijziging van het belastingreglement betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaren 2022-2025

Datum bekendmaking vrijdag 28 januari 2022
Datum besluit donderdag 27 januari 2022
Datum zitting donderdag 27 januari 2022