Wijziging van het gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard, aanslagjaren 2022-2025

Datum bekendmaking vrijdag 29 april 2022
Datum besluit donderdag 28 april 2022
Datum zitting donderdag 28 april 2022