Wijziging van het gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers, aanslagjaren 2022-2025

Datum bekendmaking vrijdag 1 april 2022
Datum besluit donderdag 31 maart 2022
Datum zitting donderdag 31 maart 2022