Wil je kinderopvang starten of wil je uitbreiden?

Je wilt kinderopvang (groepsopvang) starten?
Je wilt jouw kinderopvang uitbreiden (met meer dan 8 plaatsen) of naar een bestaande locatie binnen Grimbergen verhuizen?

Vraag eerst jouw opportuniteitsadvies aan bij het lokaal loket kinderopvang. 

Het opportuniteitsadvies is verplicht in de hierboven vermelde situaties.
Aan de vergunningsaanvraag die je indient bij 'Agentschap opgroeien' moet je dit opportuniteitsadvies alsook jouw aanvulling hoe jij zal omgaan met dit advies, toevoegen.


Je wilt kinderopvang starten in Grimbergen

Fijn!
Kom met jouw plannen langs bij het lokaal loket kinderopvang. De dienst kijkt samen met jou of ze jouw project nog meer kans op slagen kunnen geven (vb. advies qua ligging, toegankelijkheid,...).
Stuur hiervoor een e-mail naar loketkinderopvang@grimbergen.be.

Nuttige tips

De Starterswijzer is dé gids voor personen die organisator in de kinderopvang van baby's en peuters willen worden. De Starterswijzer is een online toepassing. Kind en Gezin werkte deze gids uit samen met zijn partners.

U kan terecht bij Kind en Gezin /Agentschap Opgroeien  tel. 078 15 01 00 voor:

  • vergunningsvoorwaarden
  • pedagogische aanpak
  • infrastructuur
  • subsidies
  • regelgeving
  • vergunning

Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die jou stapsgewijs doorheen de opstartfase van jouw kinderopvang begeleidt.

Unizo geeft, met steun van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), ondernemersadvies aan starters in kinderopvang (contact: 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be).

Maak zeker ook een organisatie- en financieel plan op via het ‘Startkompas kinderopvang'.

Mentes biedt organisatoren van kinderopvang trajectmatige ondersteuning aan.
Voor deze ondersteuning werd in samenspraak met het Agentschap Opgroeien een prioritaire doelgroep bepaald.

Lanceerde het agentschap Opgroeien een uitbreidingsronde en Grimbergen komt hiervoor in aanmerking?

Je vindt de adviescriteria en de procedure hier. De adviescriteria gelden voor nieuwe plaatsen subsidie inkomenstarief en nieuwe plaatsen voor dringende opvang.

Adviescriteria.pdf150,3 Kb(pdf)

Wil je graag een aanvraag tot uitbreiding indienen bij het Agentschap Opgroeien? Meer info vind je hier.

Maar verlies niet uit het oog dat je verplicht bent om eveneens het lokaal bestuur van jouw aanvraag op de hoogte te stellen

Deze aanvraag moet je per e-mail (loketkinderopvang@grimbergen.be) aan het Lokaal Loket Kinderopvang bezorgen. Wij bezorgen jou uiterlijk 10 werkdagen na verzending een ontvangstmelding.

Hou hierbij rekening met de vastgestelde termijnen die in de oproep van het Agentschap Opgroeien werden opgenomen.