Wil u kinderopvang starten?

U wil kinderopvang (groepsopvang) starten?
U wil uw kinderopvang uitbreiden (met meer dan 8 plaatsen) of naar een bestaande locatie binnen Grimbergen verhuizen?

Vraag eerst uw opportuniteitsadvies aan bij het lokaal loket kinderopvang. 

Het opportuniteitsadvies is verplicht in de hierboven vermelde situaties.
Aan de vergunningsaanvraag die u indient bij 'Agentschap opgroeien' moet u dit opportuniteitsadvies alsook uw aanvulling hoe u zal omgaan met dit advies, toevoegen.


U wil kinderopvang starten in Grimbergen

Fijn!
Kom met uw plannen langs bij het lokaal loket kinderopvang. De dienst kijkt samen met u of ze uw project nog meer kans op slagen kunnen geven.
Stuur hiervoor een e-mail naar loketkinderopvang@grimbergen.be.

Nuttige tips

De Starterswijzer is dé gids voor personen die organisator in de kinderopvang van baby's en peuters willen worden. De Starterswijzer is een online toepassing. Kind en Gezin werkte deze gids uit samen met zijn partners.

U kan terecht bij Kind en Gezin /Agentschap Opgroeien  tel. 078 15 01 00 voor:

  • vergunningsvoorwaarden
  • pedagogische aanpak
  • infrastructuur
  • subsidies
  • regelgeving
  • vergunning

Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die u stapsgewijs doorheen de opstartfase van uw kinderopvang begeleidt.

Unizo geeft, met steun van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), ondernemersadvies aan starters in kinderopvang (contact: 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be).

Maak zeker ook een organisatie- en financieel plan op via het ‘Startkompas kinderopvang'.

Mentes biedt organisatoren van kinderopvang trajectmatige ondersteuning aan.
Voor deze ondersteuning werd in samenspraak met het Agentschap Opgroeien een prioritaire doelgroep bepaald.