Winteronderhoud grachten en waterlopen

Tijdens de winterperiode zullen diverse gemeentelijke en provinciale waterlopen onderhouden worden volgens de meerjarenplanning. Deze waterlopen zullen, volgens categorie, ofwel door de provincie ofwel in eigen beheer aangepakt worden. 

Om deze grachten of waterlopen goed te kunnen bereiken zal er toestemming gevraagd worden aan enkele bewoners. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

De provincie en gemeente willen je alvast bedanken voor de goede samenwerking.

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/waterlopen/onderhoudswerken-waterlopen