De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 24 december (namiddag)
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december (namiddag)
dinsdag 1 januari
vrijdag 4 januari (vanaf 11 uur) (Recyclageparken en bibliotheken de hele dag gesloten)


Gewijzigde openingsuren bibliotheken. Klik HIER voor meer informatie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Woonbehoeftestudie

De woonbehoeftestudie is erop gericht een inzicht te verschaffen in de toekomstige woonbehoeften in de gemeente Grimbergen. Daartoe wordt, op basis van de trends van recente cijfers rond demografie en aanbod van onbebouwde percelen, een prognose uitgezet voor de korte en lange termijn.

In deze prognose wordt een raming gemaakt van de toekomstige woonbehoeften van de bevolking en de evolutie van onbebouwde percelen en het beschikbaar woonaanbod op verschillende tijdstippen.

Concreet gaat de woonbehoeftestudie na:

     - in welke mate de demografische behoefte evolueert;
     - wat de globale woonbehoeften zijn;
     - welke mogelijkheden er nog beschikbaar zijn om aan deze behoeften tegemoet te komen (het percelenpatrimonium);
     - de noodzakelijkheid om reservegebieden voor wonen effectief aan te snijden.

Grimbergen wil op deze manier haar ruimtelijk beleid rond verdichten van woongebieden en vrijwaren van open ruimtes concreet ondersteunen.

De woonbehoeftestudie is digitaal beschikbaar. Ze werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2016.