Woonhulp voor daklozen

Bent u momenteel dak- of thuisloos en zoekt u hulp? Afhankelijk van uw situatie gaat het Sociaal Huis samen met u op zoek naar een woonst (definitieve oplossing) en/of een opvangplaats (tijdelijke oplossing).

Daarnaast kan het Sociaal Huis u helpen om mogelijke hindernissen op sommige levensdomeinen weg te werken. Eventueel kunnen we samen met u zoeken naar gepaste gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de maatschappelijk werkers of kom persoonlijk langs bij het Sociaal Huis. De informatie die u met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan u ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie…
  • bewijzen van uitgaven
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.