Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Sociale huurwoningen en sociaal wonen

Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe Sociaal Huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft gemeenten de kans om een eigen toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen te voeren, aangepast aan de plaatselijke situatie. De vier gemeenten van de Interlokale Vereniging “Woonbeleid Regio Noord” (Grimbergen, Zemst, Kampenhout en Steenokkerzeel) hebben deze kans met beide handen gegrepen.

In samenspraak met de sociale huisvestingsmaatschappijen en alle relevante actoren is een reglement uitgewerkt voor de toewijzing van sociale huurwoningen.
In het toewijzingsreglement is er gekozen om te werken met lokale binding.
Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche gaf haar goedkeuring aan het toewijzingsreglement op 31 maart 2011.

Dit toewijzingsreglement moet beschouwd worden als een aanvulling op het wettelijk bepaalde standaard toewijzingssysteem. Het toewijzingsreglement wijzigt ook niks aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

De toewijzing van een sociale huurwoning zal gebeuren door achtereenvolgens rekening te houden met volgende criteria:

1. De rationele bezetting van de woning
Eerst en vooral wordt bij de toewijzing van een sociale huurwoning gekeken naar de rationele bezetting van de woning. Dit is de passende bezetting van een woning, rekening houdend met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huurwoning met 3 slaapkamers niet kan worden toegewezen aan een alleenstaande zonder kinderen.

2. De absolute voorrangsregels
Vervolgens wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die zich kunnen beroepen op een absolute voorrangsregel. Men heeft bijvoorbeeld absolute voorrang wanneer men in een woning woont die onbewoonbaar werd verklaard of die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit.

3. De optionele voorrangregels
Deze drie voorrangsregels zijn van toepassing in het lokaal toewijzingsreglement voor onze gemeente.
- Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.
- Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben.
- Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

4. De chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingsregister
Tenslotte wordt ook nog rekening gehouden met de chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

Toewijzingsreglement sociale woningen