Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Dienstverlening tijdens coronamaatregelen in wzc Ter Biest

Bezoekregeling vanaf 9 september

Op basis van de nieuwe richtlijnen van Zorg en Gezondheid hebben we een nieuwe bezoekregeling uitgewerkt. Deze gaat van start vanaf woensdag 9 september.

Bezoek op de kamer: kan elke dag van 14u -16u45 en van 17u30-19u.
We vragen u om de richtlijnen bij een kamerbezoek op te volgen in het belang van de gezondheid van bewoners, personeel en familie.

De bezoeken in de cafetaria blijft op dezelfde manier verderlopen.
Sommige familieleden/bewoners voelen zich hier goed bij.
Dus in de cafetaria blijft bezoek mogelijk op maandag-, woensdag-, zaterdagnamiddag en vrijdagavond, steeds op afspraak!

 
Gaan wandelen met uw familie:  kan terug zonder afspraak.
Schrijf u wel steeds in met IN/UIT in de registratiemap aan de ingang.

Het woonzorgcentrum verlaten kan voor consultatie, zakelijke afspraak. Wel ons steeds op voorhand melden.
Het woonzorgcentrum verlaten kan als u de beschermingsmaatregelen respecteert die gelden buiten het woonzorgcentrum. Graag min 2 werkdagen vooraf aan hoofdverpleging doorgeven, wij bespreken dan in het team of dit haalbaar is voor de (gezondheid) van de bewoner.
 
 
De richtlijnen bij kamerbezoek:

 • We raden aan om max met 2 volwassen bezoekers te komen. Kinderen ouder dan 12 jaar beschouwen we als “volwassene”. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen meekomen.
 • Bewoner en bezoeker dragen steeds tijdens het hele bezoek een mondmasker.
 • Verloop van het bezoek:
  U draagt een chirurgisch mondmasker vooraleer u het gebouw binnenkomt, u wast buiten aan de wastafel de handen, u registreert zich in de map, ontsmet de handen en gaat rechtstreeks naar de kamer. U blijft niet praten met personeel of andere bewoners.
  Het mondmasker voor de bewoner hangt in een zakje aan de kamerdeur. Gelieve aan uw familielid dit mondmasker onmiddellijk te geven als u de kamer binnengaat.
 • Tijdens het bezoek blijft u op de kamer, u gaat niet naar de zithoeken of andere gemeenschappelijke ruimtes , u gaat niet naar andere bewoners.
 • We vragen om afstand te bewaren
 • Tijdens het bezoek wordt de kamer verlucht. Ook vragen we om de kamerdeur tijdens uw bezoek open te laten. Dit is ook een advies van de Veiligheidsraad.
 • Voor bezoekers 1 verdiep: bij voorkeur de lift nemen. Wel niet samen met personeel of bewoners de lift nemen aub.

 • Wie binnen de 10 dagen na het bezoek ziek wordt, verwittigt ons onmiddellijk zodat we snel maatregelen kunnen nemen.
 • De laatste 14 dagen mag u geen symptomen van Covid-19 gehad hebben. Indien u terugkeert uit vakantie van een oranje/rode zone, mag u niet gedurende 2 weken op bezoek komen.
 • Indien u op kamerbezoek komt, kan u niks gaan drinken in onze cafetaria. We dienen nl. nog steeds te vermijden dat er rondgelopen wordt in het gebouw, vandaar deze richtlijn.
 • Indien u tijdens het bezoek een vraag hebt voor het personeel, vragen we om ons met w GSM te bellen op het secretariaat : 02 269 28 46

De noodoproepbel mag u natuurlijk gebruiken indien uw moeder/vader hulp bij iets nodig heeft.

Afspraken
We rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat iedereen goed de maatregelen volgt. 
Bij het niet naleven van de maatregelen zal u hierover aangesproken worden.
Als u weigert de maatregelen te volgen, kan de toegang tot het wzc geweigerd worden. 

In het geval er besmettingen zijn in ons woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen wel mogelijk. Maar hopelijk houdt iedereen zich aan de maatregelen en kunnen we lang de nieuwe bezoekregeling volhouden. Zou fijn zijn voor iedereen.

Pakketjes dienen nog steeds in de box gedeponeerd te worden.

Als u deze week een afspraak hebt in de cafetaria, graag ons verwittigen of u deze wilt behouden of niet:
bezoekterbiest@grimbergen.be

Vragen: Dan kunt u contact nemen met de directeur Leen Van den Troost.

Ondersteuning van de dienst animatie

Wil u graag een face-time / whatsapp-gesprek met uw moeder/vader?
Laat het weten aan dienst animatie: animatie@grimbergen.be of 02 269 28 46