Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

11 november viering

Met medewerking van de lokale scholen, (muziek)verenigingen
en de muziekacademie
 
 
GRIMBERGEN
 
10.00 uur :       Liturgische viering
10.30 uur :       Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden
11.15 uur :       Receptie in de raadzaal van het gemeentehuis
                       
 

HUMBEEK
 
10.00 uur :       Liturgische viering
10.30 uur :       Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden
11.15 uur :       Receptie in het RE-MI centrum
Extra:   Tentoonstelling in de Sint-Rumolduskerk van Humbeek ter gelegenheid van 100 jaar Oudstrijdersbond Humbeek en bevrijdingsstoet 1919. Openingsuren: zie bijlage

 
BEIGEM
 
10.00 uur :       Liturgische viering
10.30 uur :       Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden
11.00 uur :       Receptie in de lokalen van de gemeenteschool
 
 
STROMBEEK-BEVER  
 
10.00 uur :       Liturgische viering
                        Aansluitend bloemenhulde aan de gedenkplaat met de namen van
                        de gesneuvelden in de zijbeuk van de kerk
11.00 uur :       Toespraak en receptie in Ter Borre
 
 
BORGT
 
10.00 uur :       Liturgische viering
10.30 uur :       Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden
11.00 uur :       Receptie in de feestzaal van de sporthal Borgt  


 
VERBRANDE BRUG
 
De verenigingen en inwoners worden vriendelijk uitgenodigd om aan te sluiten bij de herdenkingen op één van de andere locaties.
Extra:   Tentoonstelling van Rony Verheulpen rond Wereldoorlog I in de H. Hartkerk van de Verbrande Brug
Te bezoeken op zaterdag 9 november vanaf 11 uur (officiële opening) tot na de avondmis en op maandag 11 november van   14 tot 18 uur.