De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

18 oktober - Infoavond ondergrondse parking Gemeenteplein

Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat een ondergrondse parking bouwen onder het Gemeenteplein in Strombeek-Bever. Op vrijdag 18 oktober wordt over het project een toelichting gegeven tijdens een informatieavond in de sporthal aan de Singel.
 
Op vrijdag 18 oktober organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatieavond over de bouw van een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein in Strombeek-Bever.
 
Burgemeester Chris Selleslagh: “Momenteel zijn er Aquafinwerken aan het Gemeenteplein aan de gang waarbij een apart rioleringsstelsel en een bufferbekken onder het plein worden aangelegd. Deze werken zullen duren tot in de zomer van 2020. Aansluitend zal gestart worden met de bouw van de ondergrondse parking. Hiervoor heeft ons bestuur de nodige budgetten vrij gemaakt. De bouw van de ondergrondse parking zal dan nog minstens anderhalf jaar duren.”
 
“We willen investeren in extra parkeergelegenheid. Veel bewoners laten ons weten dat ze, zeker in Strombeek-Bever, moeilijk parkeerplaats vinden. Door een ondergrondse parking in te richten blijft er bovengronds ook meer ruimte voor andere zaken, zoals voorzien in het masterplan. Bovendien zal de parking ook extra parkeergelegenheid bieden voor de bezoekers aan het cultuurcentrum.”, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen.   
 
De omwonenden en handelaars ontvangen een bewonersbrief met informatie over de infovergadering.
 
Infoavond
Vrijdag 18 oktober om 20 uur
Sporthal Soens, Singel 57, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Programma
- algemene inleiding door de burgemeester
 
- toelichting door de burgemeester over het doel van de rioleringswerken en de moeilijkheden die zich hierbij kunnen voordoen
 
- toelichting door SWECO bij de stand en de verdere planning van de rioleringswerken
 
- inleiding door schepen Philip Roosen over het doel/de zin van het project “ondergrondse parking”

- toelichting door 360 Architecten bij het project “ondergrondse parking”
 
- toelichting door schepen Philip Roosen over de maatregelen om de impact van beide werven op de verkeerscirculatie en op de bereikbaarheid van handelaars en diensten aan het Gemeenteplein te verminderen + over het inspraaktraject betreffende de herinrichting van en de latere verkeerscirculatie rond het Gemeenteplein
 
- vragenronde
 
- slotwoord van de burgemeester

 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Philip Roosen
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Eerste schepen en schepen voor cultuur, mobiliteit en dierenwelzijn