Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan Sparrenlaan en Voetweg nr. 98

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ROOILIJNPLAN SPARRENLAAN

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2020 het gemeentelijk rooilijnplan “Sparrenlaan” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.
 
Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (dienst RUIMTE), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Omwille van de COVID-19 maatregelen kan je op het gemeentehuis enkel nog terecht op afspraak. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeentelijke dienst RUIMTE (contactpersoon: De Ville Dirk, tel. 02/260.13.18).

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 16 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of  gemeentebestuur@grimbergen.be.


Klik HIER voor het rooilijnplan 'Sparrenlaan'.
Klik HIER voor de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2020.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ROOILIJNPLAN
“GEDEELTELIJKE WIJZIGING (VERBREDING) VOETWEG NR. 98”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2020 het rooilijnplan “Gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (dienst RUIMTE), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Omwille van de COVID-19 maatregelen kan je op het gemeentehuis enkel nog terecht op afspraak. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeentelijke dienst RUIMTE (contactpersoon: De Ville Dirk, tel. 02/260.13.18).
 
Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 16 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.


Klik HIER voor het rooilijnplan 'Gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98'.
Klik HIER voor de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2020.