De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmaking: Publieke raadpleging reconversie Douwe Egbertssite

De gemeente Grimbergen wenst voor het bedrijfsterrein van Douwe Egberts een nieuwe hedendaagse reconversie toe te laten.
Gelet op het geldend bestemmingsplan voor het gebied zijn deze mogelijkheden echter beperkt. Om voldoende herontwikkelingsmogelijkheden te voorzien dient een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden.
De gemeente heeft daarom een start- en procesnota in kader van de opmaak van een RUP goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen organiseert nu, conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een raadpleging over de start- en procesnota van het RUP Reconversie Douwe Egbertssite.
De documenten liggen gedurende 60 dagen, van 18 mei 2018 t.e.m. 16 juli 2018, ter inzage. De start- en procesnota van het RUP zijn tijdens deze periode hier raadpleegbaar en liggen ter inzage bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Op woensdag 23 mei 2018 wordt van 19 tot 21 uur een participatiemoment georganiseerd in de bijzaal van de raadzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Reacties op de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie Douwe Egbertssite kunnen tot en met 16 juli 2018 ofwel :

- schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen op het adres Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

- digitaal bezorgd worden op volgend adres: gemeentebestuur@grimbergen.be

- tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis van Grimbergen, dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (2e verdieping), Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.