Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKING - Richtplan voor Aanleg Heizel informatiemoment 17 september 2019

In overeenstemming met artikel 2 §3 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces van het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van Richtplan van Aanleg (RPA) en in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 7 juni 2019 dat de administratie belast met de territoriale planning de opdracht geeft om de uitwerking van een ontwerp van RPA voor de wijk Heizel aan te vatten, delen wij u mee dat de informatie- en participatievergadering zal plaatsvinden op 17 september 2019 van 17.30 tot 19.00 uur in de Zaal Cinédoc, Paleis 2, Belgiëplein, 1.
AFFICHE Richtplan van Aanleg - Heizel 17092019