Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Campagne "Overal stroomversnellers" - oproep lokale energieprojecten

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd moet de energievoorziening op alle ogenblikken gegarandeerd blijven en moet de totale kost voor de gezinnen en de bedrijven zo beperkt mogelijk worden gehouden. Deze omslag is niet eenvoudig.
 
In opdracht van de Vlaamse Regering tracht het Vlaams Energieagentschap in 2018 via twee concrete trajecten lokale dynamiek rond de energietransitie te creëren.
 
Overal zonnepanelen
In de eerste uitdaging "Overal zonnepanelen", die liep van 29 januari tot 18 maart, konden burgers niet-residentiële daken nomineren die volgens hen PV-panelen verdienen. Vlaanderen telt een grote hoeveelheid niet-residentiële daken die nog onderbenut zijn. Deze campagne wil zowel burgers als dakeigenaars bewust maken van dit potentieel. Er werden 812 daken genomineerd. Het VEA contacteert de dakeigenaars met de vraag om het plaatsen van een PV-installatie te overwegen en wijst daarbij ook op de diverse ondersteunende maatregelen en de begeleidende trajecten.
 
Overal stroomversnellers
De tweede uitdaging "Overal stroomversnellers" loopt van mei tot begin oktober, en spoort burgers aan zich te engageren voor een lokaal energieproject. Gemeenten worden opgeroepen om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Burgers mogen vervolgens in een online stemronde hun voorkeur bekendmaken. Zodra 1% van de volwassen inwoners van de gemeente heeft gestemd, ontvangt de gemeente tot 1 euro per inwoner als startkapitaal om de populairste projecten mogelijk te maken.
 
Om reeds draagvlak te creëren voor projecten willen we hierbij al een oproep doen aan de inwoners om projectideeën in te dienen.
 
Enkel investeringsprojecten op het grondgebied van de gemeente kunnen door de gemeente worden genomineerd. De investeringsprojecten moeten betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema's:
- energie-efficiëntie (bijvoorbeeld isolatie, verwarming, verlichting, ...);
- elektrische mobiliteit (behalve elektrische fietsen);
- groene warmte en WKK (bijvoorbeeld, zonneboiler, warmtepomp, warmtenet, ...);
- groene stroom (kan enkel in combinatie met één van de vorige thema's)
 
Dus hebt u ideeën over mogelijke lokale energieprojecten? Laat het voor 25 juni 2018 weten aan de dienst Leefmilieu (jessika.doms@grimbergen.be).