Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

De buxusmot op de juiste manier bestrijden

Momenteel kampt meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. De bestrijding van de buxusmot vraagt een specifieke aanpak. 
 
Eddie Boelens, schepen van leefmilieu: "Ook heel wat inwoners van Grimbergen hebben schade in de tuin omwille van de buxusmot. Het is daarbij echt af te raden om naar chemische producten te grijpen om de mot te bestrijden... Die producten werken niet altijd. Ze zijn ook schadelijk voor andere insecten en voor insectenetende vogels. De mezen die onze tuinen bevolken zijn hier het grootste slachtoffer van. Natuurpunt signaleert dat de jongen uit heel wat mezennesten sterven door deze vergiftiging."
 
Als de schade aan de buxus al te ver gevorderd is, dient de aangetaste struik te worden verwijderd. Die verwijderde buxusresten zijn een belangrijke bron van nieuwe infectie omdat de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf verschillende kilometers vliegend kan afleggen.
 
Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.
 
Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark (containerpark). Wie buxusmateriaal naar het recyclagepark brengt, moet wel goed opletten dat het op de juiste plaats wordt afgeleverd om verdere verspreiding van de buxusmot te voorkomen. Het personeel van het recyclagepark kan u hierbij informeren.
 
Verwijderd buxusmateriaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. U laat de resten best geen weken liggen in uw tuin of garage, zelfs niet in afgesloten zakken. Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd.
 
Inwoners met vragen kunnen terecht op www.sosbuxusmot.be.