Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Eerste fase werken Wolvertemsesteenweg bijna afgerond

De werken van de nutsmaatschappijen in de Wolvertemsesteenweg zijn bijna afgerond. Vanaf morgen (vrijdag) is het kruispunt Wolvertemsseseenweg – Beiaardlaan – Keienberglaan terug open voor alle verkeer. In de loop van volgende week zou ook de rest van de Wolvertemsesteenweg terug opengesteld worden. Dan kan het doorgaand verkeer de steenweg terug gebruiken zoals gewoonlijk, totdat de tweede fase van de werken start. 
 
Het eerste deel van de werken van de nutsmaatschappijen in de Wolvertemsesteenweg is bijna afgerond. Vorige week werd het stuk tussen de Brusselsesteenweg en de Keienberglaan en de doorsteek van de Keienberglaan afgewerkt. Alle handelaars in deze zone zijn terug vlot bereikbaar. Deze week werd een gestuurde boring uitgevoerd en momenteel wordt het laatste deel richting Aquafin-waterstation gegraven. Als alles vlot verloop, zijn de werken tegen dinsdag 17 oktober volledig klaar en kan ook de overige omleidingssignalisatie daarna weggehaald worden.
 
Vervolgens verhuizen de nutsmaatschappijen voor een vijftal weken naar Strombeek-Bever om daar te werken in de Jan Mulsstraat. Nadien komen ze terug naar de Wolvertemsesteenweg om aan de onpare zijde dezelfde werken uit te voeren, vermoedelijk van half november tot half december. Deze timing kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden.
 
Dan leggen ze de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit en telecom aan de andere zijde van de Wolvertemsesteenweg aan. De werken zullen zich, net zoals de voorbije weken tussen het kruispunt Wolvertemsesteenweg/Brusselsesteenweg (stelplaats bussen) tot aan het kruispunt Wolvertemsesteenweg/Beiaardlaan/Keienberglaan situeren. Tijdens het tweede deel van de werken zal het verkeer in de Wolvertemsesteenweg opnieuw enkel richting Vilvoorde kunnen rijden. Er wordt dan ook weer een wegomleiding voorzien via de Spaanse Lindebaan (uitgezonderd zwaar verkeer) en de Brusselsesteenweg. Er zal ook gewerkt worden in zones van 70 meter zodat parkeren in de rest van de werfzone mogelijk blijft.
 
Omleidingen De Lijn
Ook de bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid. Lijn 231 in de richting van Brussel Noord krijgt een tijdelijk halte in de Beukendreef ter hoogte van de Kruipstraat. Volgende haltes worden tijdens de werken niet bediend: Max Havelaar, Rijkenhoek en Hoge Steenweg. Bij lijn 232 in de richting van Brussel Noord wordt de halte Hoge Steenweg vervangen door de halte Rusthuis. Voor de lijnen 533 en 821 in de richting van Kapelle-op-den-Bos en Merchtem worden de haltes Klont en Hoge Steenweg vervangen door de halte Stelplaats Perron 2. In de andere rijrichtingen blijft de situatie ongewijzigd.
 
Na de aanleg worden alle huizen in de werfzone aangesloten op de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hierover door de nutsmaatschappijen geïnformeerd.
 
Wie op de hoogte wil blijven van de werken, kan inschrijven op de nieuwsbrief van Synductis: sien@synductis.be.