De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Energie besparen? Laat uw woning doorlichten!

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning? Maar weet u niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan nu uw warmtescan aan.
 
Grimbergen – Schepen van Leefmilieu, Eric Nagels: “Tijdens een rondgang doorheen uw woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in uw woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto’s krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning en weet u waar eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn om warmteverliezen te beperken. De warmtescan wordt uitgevoerd door een vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd voor het hanteren van een warmtebeeldcamera. Achteraf ontvangt u een rapport met een overzicht van enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.”
Hebt u achteraf nog vragen over hoe u het best deze maatregelen uitvoert (bv. hoe kan ik correct mijn dak isoleren) of wenst u nog bijkomend advies, dan kan u nadien nog steeds terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen voor een gratis duurzaam bouwadvies of kan u langsgaan bij de Kyotomobiel van 3Wplus.
 
Laat u uw huis doorlichten? Dan vragen we u om voorafgaand enkele kleine gegevens te registreren omtrent het energieverbruik (o.m. koelkast, diepvries, boiler, andere installaties ….). Daartoe stellen we een energiemeter ter beschikking. Daarnaast vragen we ook de gegevens van het energieverbruik (elektriciteit, gas, ….) van de laatste jaren klaar te leggen. Na de rondgang bespreekt u deze verbruiksgegevens met de vrijwilliger.
 
Achteraf ontvangt u een verslag met de belangrijkste aandachtspunten en enkele foto’s van de thermografische camera.
 
Voor de uitvoering van de warmtescan, inclusief het bijhorende energierapport, wordt een retributie van € 20 gevraagd. U bent deze retributie echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd.
 
Interesse?
Een warmtescan kan aangevraagd worden m.b.v. een aanvraagformulier dat beschikbaar is op het e-loket van de gemeentelijke website of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur.
 
Meer informatie?
Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be , 02 260 13 33).
 
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Bart Laeremans
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85
Schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter
 
Eric Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw