Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Gemeentelijke basisschool Het Villegastje schakelt naar afstandsonderwijs wegens overmacht

23 oktober 2020 – Grimbergen – Het schepencollege van Grimbergen heeft beslist om over te gaan tot de tijdelijke sluiting van de lagere school van Het Villegastje. Alle leerlingen krijgen voor één week afstandsonderwijs.  
 
De coronabesmettingen stijgen zienderogen en dat heeft in de lagere school van GBS Het Villegastje een grote impact. Enkele klassen zitten omwille van besmettingen thuis in quarantaine en kregen de afgelopen dagen al thuisonderwijs. Nu ook 8 van de 18 leerkrachten afwezig zijn op school komt een veilige organisatie in het gedrang. Daarom werd er beslist om van 26 tot en met 30 oktober over te gaan tot afstandsonderwijs.
 
Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree: “Dit is een beslissing die niet lichtzinnig genomen wordt. We beseffen ten volle dat dit voor veel ouders organisatorisch niet evident is. De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten staat echter voorop. Met deze tijdelijke sluiting en aansluitende herfstvakantie hopen we een verder sneeuwbaleffect in te perken, zodat we na de herfstvakantie iedereen weer op school kunnen ontvangen.”

In de kleuterafdeling stellen zich momenteel geen problemen. Alle kleuters kunnen volgende week gewoon naar school komen. De situatie wordt op de voet gevolgd.