De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inhaalverbod in de Meerstraat in Beigem

Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft beslist om in de Meerstraat in Beigem een inhaalverbod in te stellen. Hiermee wil de gemeente een einde stellen aan de overdreven snelheid waarmee sommige chauffeurs door deze straat rijden.
 
Het verkeer op de grote verkeersassen in Grimbergen is, net als in de omliggende gemeenten, de voorbije jaren sterk toegenomen. Onder andere het verkeer op de as Nieuwenrode, Humbeek en Grimbergen richting Ring is drukker geworden.
 
Dagelijks overschrijden heel wat chauffeurs in die straten de maximaal toegestane snelheid. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Vooral in de Meerstraat is de situatie problematisch. Chauffeurs die zich wel aan de toegestane snelheidslimiet houden, worden er stelselmatig ingehaald door te hard rijdende wagens. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om een inhaalverbod in te stellen in de Meerstraat. De nodige borden worden binnenkort geplaatst.
 
Daarnaast worden ook de nodige voorbereidingen getroffen om de zone 50 rondom deze verkeersas verder uit te breiden.
 
Met deze maatregelen wil het bestuur benadrukken dat deze verkeersas ook woongebied is. Verschillende bewoners uit de straat hebben de voorbije jaren aan de gemeente gevraagd om iets te ondernemen tegen de overdreven snelheid.
 
Op termijn wordt in de Meerstraat en de andere straten grenzend aan deze verkeersas een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij zullen deze straten ook op een andere manier ingericht worden. Zo kan de snelheidsproblematiek op een meer structurele manier aangepakt worden. De aanvang van deze werken is echter nog niet gekend.
 
Het bestuur deed onlangs ook een voorstel aan Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts om tijdens de spitsuren pendelbussen in te leggen op de A12. Daarmee wil de gemeente de Vlaamse overheid aansporen om pendelbussen in te leggen vanuit de regio Antwerpen richting Brussel. Door de grote filevorming die zich dagelijks op de A12 voordoet, zoeken automobilisten sluipwegen. Zo komen ze terecht op de gewestwegen en andere verkeersassen in de omliggende gemeenten, waaronder Grimbergen.
 
Die chauffeurs zouden dan hun wagen kunnen parkeren op één van de in te richten pendelparkings langs de A12. Vervolgens kunnen ze zich met de pendelbus, die vlot via de pechstrook kan rijden, verder naar hun bestemming begeven. Zo’n systeem van pendelbussen kan de lokale wegen ontlasten en kan tegelijkertijd gezien worden als een voorbode van de geplande trams op het traject van de A12.