De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 31 mei
zaterdag 1 juni (bibliotheek en recyclageparken)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inschrijvingen gesprekstafels 21 juni afgesloten


- DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN -
Grimbergen organiseert inspraakmoment op 21 juni

Het gemeentebestuur van Grimbergen organiseert op 21 juni een inspraakmoment voor haar inwoners. Grimbergenaren die graag meedenken over het gemeentelijk beleid kunnen nog tot 13 juni inschrijven.
 
Op 21 juni organiseert Grimbergen een inspraakmoment met thematafels waarop inwoners hun mening kwijt kunnen over zaken als wonen, welzijn, mobiliteit, veiligheid en inspraak. Alle Grimbergenaren kunnen hieraan deelnemen.
 
Het gemeentebestuur bevraagt momenteel al een deel van haar inwoners over wat er leeft in de gemeente. 1.400 inwoners kregen een vragenlijst in de bus.In de enquête komen verschillende thema’s aan bod, waaronder de leefomgeving en de dienstverlening van gemeente en OCMW.
 
In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Elk gemeentebestuur is verplicht om voorafgaandelijk een zogenaamde omgevingsanalyse op te maken. Een omgevingsanalyse bevat een overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten van de gemeente. Om deze analyse te maken, heeft de gemeente ook de input nodig van de inwoners.
 
Op basis van de resultaten van de bevraging en het inspraakmoment worden de sterke en zwakke punten van de gemeente in kaart gebracht. Die vormen dan de basis voor de opmaak van het meerjarenplan voor de komende legislatuur.
 
Inspraakmoment
Wanneer? Donderdag 21 juni om 19.30 uur
Waar? Gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
Inschrijven? www.grimbergen.be > e-loket
Inschrijven kan tot 13 juni.