Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Maatregelen voedselagentschap ziekte van Newcastle

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.
 
Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:
- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;
- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen…).
 
Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.