Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nu aanmelden, later inschrijven!

Alle Grimbergse basisscholen hebben ervoor gekozen om nieuwe inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. Plaatsen worden aan de aangemelde kinderen toegewezen rekening houdend met de schoolvoorkeur van de ouders en met de afstand tussen de school en hun domicilieadres. Zo wordt kamperen voor schoolpoorten vermeden.
 
De algemene aanmeldingsperiode voor het inschrijven van kinderen in een Grimbergse basisschool voor het schooljaar 2020-2021  is op maandag 2 maart van start gegaan en loopt nog tot 31 maart.
 
Aanmelden doet u op de website aanmelden.grimbergen.be. Op 31 maart moet de registratie vóór 23.00 uur helemaal afgerond zijn. Dan wordt het digitaal aanmeldingsregister onherroepelijk gesloten. Wacht dus niet tot het laatste moment om met het aanmelden te starten!
 
Alle kinderen geboren in 2018 (dus ook zij die na 17 november 2018 geboren zijn en pas op 1 september 2021 mogen instappen) kunnen nu voor een inschrijving worden aangemeld. Wanneer ouders dit nu niet doen, kan het later moeilijk worden om nog een plaats in een voorkeurschool te Grimbergen te vinden.
 
Kinderen kunnen ook voor een ander geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) worden aangemeld wanneer ouders hen van school willen veranderen of voor het eerst in een Grimbergse basisschool willen inschrijven (bv. na een verhuis).
 
Een overzicht van vrije plaatsen per school en per geboortejaar/leerjaar en verdere informatie over de procedure kan u vinden op de website aanmelden.grimbergen.be.
 
Ouders doen er goed aan om bij het aanmelden, in rangorde van voorkeur, meerdere scholen op te geven. Zo verhogen zij de kans op de toewijzing van een plaats.
 
Let wel: wanneer een kind al in een basisschool is ingeschreven, blijft het tot en met het zesde leerjaar automatisch ingeschreven. Ouders die hun kinderen volgend schooljaar gewoon op de school willen laten waar zij nu al naartoe gaan, moeten dus niet aanmelden.
 
Ten laatste op 30 april worden ouders op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanmelding. Als aan hun kind een plaats in een van de scholen van hun voorkeur wordt toegewezen, dan moeten zij de inschrijving met de school regelen tussen 4 en 26 mei. Anders vervalt hun plaats.
 
Wie niet aanmeldt of niet tijdig inschrijft na een succesvolle aanmelding kan de scholen pas vanaf 29 mei rechtstreeks contacteren voor een inschrijving. De vraag is dan natuurlijk hoeveel vrije plaatsen er nog zullen zijn.
 
Dus: nu aanmelden, later inschrijven!