Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek parking Esplanade

Van 13 september tot en met 12 oktober organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag voor de constructie van de transitparking Esplanade en de herkwalificatie van de A12. Het gaat om het realiseren van een transitparking ‘P+R’ met 1794 plaatsen, een fietsenstalling voor meer dan 250 fietsen en een touringbusparking, het omvormen van de autosnelweg A12 tot een grootstedelijke weg met 2x2 rijbanen en het aanleggen van een park.
 
Brussel Mobiliteit heeft de aanvraag voor een milieucertificaat klasse 1A en een stedenbouwkundig certificaat voor de constructie van de transitparking Esplanade en de herkwalificatie van de A12 gewijzigd volgend op de uitvoering van een effectenstudie. De gemeente Grimbergen en de Stad Brussel organiseren een openbaar onderzoek over deze gewijzigde aanvraag van 13 september 2018 tot en met 12 oktober 2018.
 
Het project heeft betrekking op een terrein met als adres: Madridlaan te 1020 Brussel.
Het betreft het realiseren van een transitparking ‘P+R’ met 1794 plaatsen, een fietsenstalling voor meer dan 250 fietsen en een touringbusparking, het omvormen van de autosnelweg A12 tot een grootstedelijke weg met 2x2 rijbanen en het aanleggen van een park.
 
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier ingekeken worden bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Grimbergen (Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen) van maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 uur en op donderdag van 16.30 tot 19.15 uur.
 
De aanvraag ligt ook ter inzage op het Departement Stedenbouw (Administratief Centrum - 10e verdieping - kantoor 10-00, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel) van maandag tot vrijdag met technische uitleg tussen 9 en 12 uur en op donderdag zonder technische uitleg tussen 16 en 20 uur (op afspraak na 18 uur).
 
De Stad Brussel organiseert op 24 oktober 2018 een Overlegcommissie over de aanvraag waar u gehoord kan worden (dit is aan te vragen).
Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen ten laatste op 12 oktober 2018 worden ingediend bij de Stad Brussel:
- schriftelijk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Secretariaat van de overlegcommissie, Departement Stedenbouw, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel;
- mondeling in het administratief centrum;
- per e-mail aan overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be
- via het online formulier te vinden via https://www.brussel.be/openbaar-onderzoek-en-overlegcommissie.