De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Overstromingsgebied Nekkerbos Grimbergen werd uitgebreid met 10.000 m³

De voorbije maanden werd volop gewerkt aan de uitbreiding van het overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen. Het bestaande bufferbekken werd op vraag van het gemeentebestuur uitgebreid. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. 

Delen van Grimbergen gelegen aan de Maalbeekvallei hebben te kampen met wateroverlast bij hevige en langdurige regenval. Door het creëren van extra buffercapaciteit moeten de terugkerende problemen van wateroverlast verder ingeperkt worden.
In 2009 legde de provincie het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ aan met een buffercapaciteit van 45.000 m³. Die capaciteit bleek echter onvoldoende bij extreme neerslag.

De werken van de voorbije maanden bestonden uit het afgraven van het gedeelte van de langs- en dwarsdijk op de linkeroever van de Maalbeek en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan. De werken konden gerealiseerd worden dankzij de medewerking van de vzw Natuurpunt.
Aansluitend op deze werken is de gemeente ondertussen gestart met de aanleg van een  gescheiden rioleringsstelsel in de Roostbaan waardoor het hemelwater gecontroleerd afgevoerd kan worden.


Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer