De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 2 april


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Riolerings- en wegenwerken Populierendal zitten in laatste fase

De riolerings- en wegenwerken in de wijk Populierendal in Grimbergen schieten goed op. Door de goede weersomstandigheden van de voorbije maanden kon de planning aangehouden worden en kon de aannemer zelfs sneller doorwerken dan verwacht. De werken zitten nu in een laatste fase en de hinder voor de omwonenden zal nu afnemen.
 
Dit voorjaar werd er in de Populierendallaan en omliggende straten gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
 
Dergelijke werken duren lang en gaan gepaard met veel hinder voor de omwonenden. Er is veel stof- en modder en bewoners raken moeilijk of niet met de wagen tot aan hun woning. Gedurende een bepaalde periode moeten ze daarom hun wagen verderop parkeren, wat niet altijd op veel begrip kan rekenen. Ook de huisvuilophaling moet tijdelijk anders georganiseerd worden omdat de vuilniskar niet op de werf kan rijden.
 
Het zijn zaken die bij dergelijke werven niet vermeden kunnen worden. Zeker als de werken lang aanslepen, raakt het geduld bij sommige omwonenden op. De gemeente tracht de klachtenstroom zoveel mogelijk te voorkomen door bewoners maximaal te informeren via bewonersvergaderingen en bewonersbrieven.
 
Het bestuur heeft begrip voor het ongenoegen van omwonenden en doet er bij werken alles aan om in overleg met de aannemer de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door de werken in verschillende fases op te splitsen waardoor alle woningen steeds bereikbaar blijven (te voet) en het werfverkeer zo te organiseren dat de stof- en lawaaihinder minimaal is.
 
Eenmaal de werken in de wijk afgerond zijn, zullen de inwoners hun woningen nog moeten aansluiten op de nieuwe rioleringen. De gemeente stelde hiervoor een afkoppelingsdeskundige aan die alle bewoners uit de betrokken straten al bezocht heeft om hen te informeren over de procedure.
 
Grimbergen telt 240 kilometer wegen en op verschillende plaatsen tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de aanleg van een gescheiden riolering, onder andere in deelgemeente Strombeek-Bever. De gemeente vindt het prioritair om het rioleringsstelsel stelselmatig te vernieuwen, omdat de wetgeving het oplegt en omdat het oude stelsel verouderd is.
 
Grimbergen investeerde de voorbije jaren al fors in de aanleg van gescheiden rioleringen. Op die manier wordt het vuil water, afkomstig van huishoudens, gescheiden gehouden van het regenwater. Het regenwater komt zo in de beken terecht, terwijl het vuil water afgevoerd wordt naar het waterzuiveringstation.