Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Sorteer je afval goed voordat je naar het recyclagepark komt

Door je afval goed vooraf te sorteren, kan je jouw bezoek aan het recyclagepark zo vlot mogelijk laten verlopen en de wachttijd voor de andere bezoekers tot het minimum beperken.
 
Sinds 7 april zijn beide recyclageparken in Grimbergen toegankelijk op afspraak. Het afspraaksysteem werkt vlot en de gemeente ontving al heel wat positieve respons.
 
Ook de gemeente zelf is tevreden over hoe de bezoekers van het recyclagepark de richtlijnen goed naleven.
 
De gemeente wil bezoekers wel nogmaals vragen om het afval dat ze naar het recyclagepark brengen vooraf goed te sorteren, zodat ze eenmaal op het park snel alles in de juiste container kunnen deponeren. Zo vermijden ze heen-en-weer geloop en kan de sociale afstand gewaarborgd blijven.
 
Zodra je op het recyclagepark bent toegelaten is het de bedoeling dat je alle afval binnen een kwartier hebt afgeleverd. Dat zou ruim moeten volstaan. Op die manier kunnen ook de bezoekers die na jou komen op het geplande tijdstip het recyclagepark betreden.
 
De medewerkers van de recyclageparken hebben het recht om bezoekers die de voorziene timing of andere richtlijnen niet respecteren of die ongesorteerd afval aanbieden, de toegang tot het recyclagepark te weigeren of hen te verzoeken om het park te verlaten.

Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen
 
Yves VERBERCK
yves.verberck@grimbergen.be – 0472 59 17 34
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw