Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Start schooljaar en nieuwe fase werken school ‘t Villegastje

Op maandag 2 september start voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool ‘t Villegastje in Strombeek-Bever een nieuw schooljaar. Ondertussen is een eerste fase van de werken aan de schoolgebouwen afgerond. Tijdens het komende schooljaar wordt verder gewerkt aan nog twee gebouwen van de school.
 
Grimbergen – Eind juni werden de werken aan het nieuwe hoekgebouw ter hoogte van de Schoolstraat afgerond. In dit nieuwe gebouw bevinden zich nu 11 klassen voor het eerste tot het zesde leerjaar, zorgklassen, het secretariaat en de directie. De toekomstige eetzaal bevindt zich ook in dit gebouw, maar die ruimte wordt voorlopig gebruikt als lesruimte (twee klaslokalen) tot de werken in de Jan Mulsstraat zijn afgerond. De ingang van de school is verplaatst naar de Villegas de Clercampstraat 85. Ook de nieuwe speelplaats is klaar.
 
“Tijdens de zomervakantie is de aannemer begonnen met de renovatie van het oude schoolgebouw. Hier komt onder andere een nieuwe afdeling voor kleuters. Zij worden al enkele schooljaren opgevangen in tijdelijke containers in het Borrekesveld. Als alles zoals voorzien verloopt, zou deze renovatie tegen het volgende schooljaar klaar moeten zijn.
 
De komende maanden wordt ook het gebouw in de Jan Mulsstraat waar de gemeentelijke keuken zich bevond, afgebroken. Op die plaats komt een nieuw gebouw met een eetzaal met keuken waar maaltijden opgewarmd kunnen worden en een sportzaal. Die werken lopen tot het voorjaar van 2021.” aldus burgemeester Chris Selleslagh. 
 
Karlijne Van Bree, schepen van onderwijs: “Eind juni werd de werking van de gemeentelijke keuken stopgezet. Voor de leerlingen van de gemeentescholen is er een nieuwe regeling getroffen zodat zij ook het komende schooljaar een warme maaltijd kunnen krijgen tijdens de middagpauze. De leerlingen van school ‘t Villegastje eten tijdens de werken hun eigen boterhammetjes in de klas waardoor zij het komende schooljaar nog niet kunnen genieten van deze nieuwe regeling, maar vanaf het schooljaar 2020-2021, wanneer zij terug een eetzaal hebben, zullen ook zij opnieuw warm kunnen eten.”
 
De werken aan de gemeentelijke basisschool zijn nodig omdat de oude schoolgebouwen te klein geworden waren. Met subsidies van de Vlaamse Overheid wordt de school uitgebreid naar een dubbele structuur, dat wil zeggen dat er per leerjaar twee klassen zullen zijn.
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Karlijne Van Bree
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19
Schepen van onderwijs, toerisme en erfgoed