Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Tijdelijke verkeerssituatie Prinsenstraat blijft behouden

Zoals eerder gepland zat het gemeentebestuur van Grimbergen op 15 januari opnieuw samen met de lokale politie, vertegenwoordigers van de plaatselijke scholen en handelaars om de gewijzigde verkeerssituatie in de Prinsenstraat te evalueren. Er werd beslist om de huidige toestand te behouden.
 
Tijdens de ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg geldt er in het centrum van Grimbergen een gewijzigde verkeerssituatie. Het bestuur wil hiermee voorkomen dat het dorpscentrum gebruikt wordt door het toenemende doorgaand verkeer richting Ring. Ondermeer onveilige toestanden voor de vele schoolgaande kinderen en andere zachte weggebruikers worden hiermee vermeden, terwijl de verkeerstromen in de dorpskern beheersbaar worden gehouden.
 
De Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Speelbroek en de de Merodestraat zijn immers gedurende enkele maanden niet meer toegankelijk ten gevolge van de werken. Het verkeer kan enkel worden omgeleid via de Spaanse Lindebaan. Momenteel is dit de enige voor wagens berijdbare verbindingsweg richting Ring en Strombeek-Bever.
 
In de Prinsenstraat werd de verkeerssituatie begin december bijgesteld. Sindsdien is het gedeelte tussen het einde van de kiss and ride-zone en het gemeentehuis enkelrichting (rijrichting komende van de Spaanse Lindebaan). De parking aan de zijgevel van het gemeentehuis is vanaf beide kanten bereikbaar. Handelszaken, parkeerpleinen en andere aantrekkingspolen blijven vlot bereikbaar.