Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Toegankelijkheid Sint-Jozefschool, CVO en kinderdagverblijf SAM tijdens de werken

Deze week zijn de voorbereidingen voor de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Het gaat om ingrijpende infrastructuurwerken die zullen lopen van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein. De toegangen van de vrije basisschool Sint-Jozef, het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het kinderdagverblijf SAM zullen de komende maanden in de werfzone liggen. Daarom worden maatregelen genomen om een veilige bereikbaarheid te verzekeren.
 
Sinds maandag 5 maart is het niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. De Kloosterstraat is sinds dinsdag afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit zijn de voorbereidingen voor de grote infrastructuurwerken die in de dorpskern van de deelgemeente Strombeek-Bever op til zijn.
 
Binnenkort worden de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Onder het plein komt ook een bufferbekken. De werken aan het Sint-Amandsplein gaan zeker tot het einde van het jaar duren.
 
In overleg met de aannemer wordt ervoor gezorgd dat het voetpad langs het Sint-Amandsplein tussen de Kloosterstraat en de Grimbergsesteenweg gedurende een eerste fase van de werken nog toegankelijk blijft voor voetgangers. Dit kan echter maar veilig gebeuren door het voetpad met een stevig hek af te sluiten van de rijweg. Hierdoor zullen alle poorten die uitgeven op dit deel van het Sint-Amandsplein voorlopig nog bereikbaar blijven. Ouders zullen hun kinderen echter niet met de wagen voor de schoolpoort kunnen afzetten.
 
Om dit op te vangen wordt in de Grimbergsesteenweg een tijdelijke kiss-and-ridezone ingericht. Hierop zullen in principe vijf tot tien wagens kunnen aanschuiven. In overleg met de school zullen de kinderen er door het schoolteam worden opgevangen en begeleid. Voor het inrichten van de kiss-and-ridezone moeten enkele opgeschoten bomen verwijderd worden. Voor de verharding zal gewerkt worden met een doek, waarop grove en fijne steenslag worden aangebracht. Hierdoor kan het terrein na de werken gemakkelijker hersteld worden.
 
Wanneer de werken ter hoogte van het kruispunt Sint-Amandsstraat - Kloosterstraat - Sint-Amandsplein starten, zal het voetpad voor de Sint-Jozefschool in de werfzone liggen. De eerste poort komende van de Kloosterstraat wordt dan onbereikbaar. De toegangen van het kinderdagverblijf SAM en van het CVO blijven echter wel bereikbaar, komende van de Grimbergsesteenweg. Het toegankelijk gedeelte van het voetpad zal met een stevig hek van de werfzone worden gescheiden. Schoolkinderen zullen dan hetzij de toegang van het CVO, hetzij de toegang via de kiss-and-ridezone moeten gebruiken.
 
Binnenkort worden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd op het Gemeenteplein. Deze zijn tijdelijk van aard en moeten helpen om het verlies aan parkeerplaatsen door de werken op het Sint-Amandsplein op te vangen.
 
Inwoners die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie over de werken, kunnen terecht op de gemeentelijke website.