Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie
Informatie- en inspiratieavond

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen windturbines, zonnepanelen en
warmtekrachtkoppelingen te plaatsen, om energie te besparen en om de samen opgewekte
groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij het opstellen van
klimaatplannen in het kader van de Burgemeestersconvenant rijst vaak de vraag of het opportuun
is om per gemeente een energiecoöperatie op te richten.
 
De gemeente organiseert in dit verband op dinsdag 24 april een info- en inspiratiemoment.
Is het zinvol om een Grimbergse energiecoöperatie op te richten? Of doen we dit beter op niveau van de noordrand? Maar hoe werkt zo‘n coöperatie en hoe begin je eraan?
 
Al deze vragen komen aan bod op 24 april. Tijdens de infoavond wil de gemeente in eerste instantie geïnteresseerde Grimbergenaren samenbrengen rond niet-particuliere collectieve duurzame energieprojecten en meer achtergrondinfo verschaffen rond energiecoöperaties.
 
Tijdens een volgende stap bekijken we samen op welke manier we in Grimbergen (en omstreken) de energietransitie kunnen versnellen.
Via ondersteuning vanuit de provincie begeleidt de gemeente de geïnteresseerde inwoners op weg naar een volwaardige energiecoöperatie (over de gemeentegrenzen heen). Wanneer de oprichting van een intergemeentelijke burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we hoe de gemeente via bestaande burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met de Grimbergenaren kan realiseren.
 
Dit initiatief is een van de acties van klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, een project van 3WPlus en de Provincie Vlaams-Brabant om de CO2-uitstoot in de noordrand tegen 2020 met 20 % terug te dringen.
 
Dinsdag 24 april, 20u, raadzaal gemeentehuis.

Inschrijven: Niet verplicht, maar wel wenselijk. Via e-loket > Leefmilieu > Inschrijving infoavond energiecoöperatie

Meer informatie: Dienst leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02/260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).