Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Vooronderzoek ondergrond Wolvertemsesteenweg

Voorafgaand aan de grote wegenwerken in de Wolvertemsteenweg (N211) in Grimbergen gaat het Agentschap Wegen en Verkeer dit najaar een onderzoek van de ondergrond uitvoeren. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de aanwezigheid van mogelijke obstakels. Op die manier wil het agentschap voorkomen dat de werken zelf onverwachte vertragingen zouden oplopen tijdens de uitvoering.
 
Grimbergen – Burgemeester Chris Selleslagh: “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de gemeente geïnformeerd dat zij in de periode september-oktober de ondergrond in de Wolvertemsesteenweg gaan onderzoeken vooraleer de grote werken aan te vatten.
 
Tijdens de werken in de Brusselsteenweg in 2016-2017 zijn er immers een paar obstakels in de bodem opgedoken waardoor de werken daar langer geduurd hebben dan voorzien. Omdat de Wolvertemsesteenweg vlakbij gelegen is, verwacht het agentschap op die plaats mogelijk gelijkaardige situaties.”
 
Om ervoor te zorgen dat de werken zo vlot mogelijk verlopen, zal het agentschap daarom dit najaar op verschillende punten graafwerken en boringen uitvoeren om de probleempunten in kaart te brengen.
 
“De uiteindelijke werken zelf zouden dan ten vroegste in de eerste helft van volgend jaar kunnen beginnen. Bewoners die op de hoogte willen blijven over de voortgang van de werken, kunnen zich best inschrijven op de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer via de website http://wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen”, gaat de burgemeester verder.
 
Philip Roosen, schepen van mobiliteit: “Er zal in deWolvertemsesteenweg gewerkt wordenover een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot voorbij de Keienberglaan. Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Wolvertemsesteenweg zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt. Eerder dit jaar voerden de nutsmaatschappijen op die locatie al voorbereidende werkzaamheden uit.”
 
Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht.
 
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Philip Roosen
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Eerste schepen en schepen voor cultuur, mobiliteit en dierenwelzijn