Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Brusselsesteenweg: wijziging datum -
starten reeds op 14 september

Wegen en Verkeer splitst voorbereidende werken op

Het Agentschap Wegen en Verkeer wijzigde de planning.
De voorbereidende werken worden nu opgespitst en starten vroeger.

- De werken aan de Hoge Beekkant voor de riooldeksels starten reeds vanaf maandag 14 september.
Deze werken werden op het laatste moment naar voor gehaald om ervoor te zorgen dat ze zeker klaar zijn voor begin oktober.

- Vanaf 28 september starten de aanpassingswerken aan het kruispunt met De Merodestraat.

Alle info: https://wegenenverkeer.be/grimbergen

Info voorbereidende werken Brusselsesteenweg

De werken worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.
Deze werken zijn nodig als voorbereiding op de werken die op 12 oktober starten voor de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg. 

Overzicht werkplanning
  
Herstellen deksels van inspectieputten op Brusselsesteenweg
Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Hoge Beekkant komen tijdelijke verkeerslichten en kan het verkeer beurtelings langs de werfzone rijden. 
Het kruispunt van de Hoge Beekkant met de Brusselsesteenweg wordt tijdens de werken aan de deksels afgesloten. 
  
Aanpassen kruispunt Brusselsesteenweg met De Merodestraat 
Aan het kruispunt met De Merodestraat en Speelbroek komen tijdelijke verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden. 

● De Merodestraat en Speelbroek wordt tijdelijk afsloten van de Brusselsesteenweg voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werfzone;
● De aansluiting van De Merodestraat naar Speelbroek blijft open voor het verkeer;
● In de Albrecht Rodenbachlaan wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer iingevoerd van de Vruntestraat naar Speelbroek;
● Het verkeer kan school De Regenboog in Speelbroek bereiken vanaf De Merodestraat of het centrum van Grimbergen (Lagesteenweg of Pastoor Woutersstraat). Ter hoogte van de school kan het verkeer keren aan de Kiss&Ride en wegrijden via het centrum van Grimbergen.

Meer info
: website wegen en verkeer: https://wegenenverkeer.be/grimbergen