De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 2 april


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken kruispunt Kareelstraat en Humbeeksesteenweg starten later

Door de slechte weersomstandigheden hebben de werken aan de Verbrande Brugsesteenweg, tussen de Kareelstraat en Humbeeksesteenweg, vertraging opgelopen. Vermits deze weg zal dienen als omleidingsweg, is het noodzakelijk dat eerst deze werken voldoende ver gevorderd zijn, alvorens gestart wordt met de heraanleg van het kruispunt van de Kareelstraat en de Humbeeksesteenweg.
 
De werken aan het kruispunt Kareelstraat / Humbeeksesteenweg zullen daarom niet starten op 4 december zoals eerder meegedeeld.
 
Deze werken zijn de voorafgaandelijk fase van de opwaarderingswerken voor de dorpskern van Verbrande Brug, die in 2018 uitgevoerd zullen worden. Doel van de werken is de leefbaarheid van het kerkdorp te verhogen.
 
De Heienbeekstraat en het gedeelte van Verbrande Brugsesteenweg gelegen tussen de Industrieweg worden heringericht. Aansluitend worden in een tweede fase ook de Westvaartdijk en de inrichting ter hoogte van de kanaalbrug verbeterd. Deze locatie wordt ook het beginpunt van de nieuwe fietssnelweg “Kanaalroute”, die zal doorlopen tot in het centrum van Brussel. De werken hiervoor worden momenteel geïntegreerd in eerder reeds voorgestelde plannen.
 
Leuk wonen en ontmoeten staat bij de opwaarderingsplannen centraal. Daarom zal het toenemende doorgaand verkeer via de Industrieweg worden omgeleid. De herinrichting van het kruispunt Kareelstraat / Humbeeksesteenweg zal hierbij voor een vlotte en veilige doorstroom zorgen, zodat via de Industrieweg een kwaliteitsvolle ringweg rondom de dorpskern ontstaat. Doorgaand verkeer zal door deze ingreep niet langer de Vaartstraat en aanpalende straten belasten.
 
De omwonenden ontvangen een bewonersbrief met alle informatie in de bus.