Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Zet uw woning op de kaart

De gemeente Grimbergen lanceert samen met Fluvius de campagne “Zet je woning op de kaart”. Door een online vragenlijst in te vullen kunnen inwoners van Grimbergen achterhalen hoe goed hun woning scoort op vlak van energie. De gegevens zijn tegelijkertijd ook een bron van informatie voor de gemeente die zijn milieubeleid gericht verder kan uitstippelen.
 
Grimbergen – Erik Nagels, schepen van leefmilieu: “Inwoners van Grimbergen kunnen surfen naar de website grimbergen.zetjewoningopdekaart.be. Daar vinden ze een vragenlijst op basis waarvan ze kunnen ontdekken of hun woning goed scoort op vlak van energie.”
 
Inwoners die de korte vragenlijst over hun woning invullen en informatie geven over hun renovatieplannen, krijgen feedback over hun energieverbruik. Ze krijgen ook tips om kosten en energie te besparen en hun wooncomfort te verhogen.
 
“De gegevens die u over uw woning ingeeft, komen op een digitale kaart. Met deze informatie kan de gemeente zijn beleid verder uitbouwen”, gaat schepen Eric Nagels verder.
 
Voor Fluvius is de campagne ook een manier om een beeld te krijgen op hoe het staat met de woningen in Vlaanderen.
 
https://grimbergen.zetjewoningopdekaart.be/ 
 
De digitale kaart is enkel raadpleegbaar door het gemeentebestuuren Fluvius. De persoonsgegevens worden conform de GDPR-regelgeving behandeld.
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Bart Laeremans
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85
Schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter
 
Eric Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouwZet je woning op de kaart Flyer