Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Zoekt u nog een plaats in een basisschool in Grimbergen?

Grimbergen. Een recent overzicht van de beschikbare plaatsen staat vanaf 29 augustus 
op de website aanmelden.grimbergen.be
 
Volgende week gaat het nieuwe schooljaar van start!
“Om kinderen voor dit schooljaar in te schrijven in het basisonderwijs werkte Grimbergen voor het eerst met een digitaal aanmeldingssysteem. Op die manier werd kamperen voor schoolpoorten vermeden”, licht schepen van onderwijs Karlijne van Bree toe. Plaatsen werden toegewezen op basis van de schoolkeuze van de ouders en van de afstand tussen hun woonplaats en de gekozen scholen.
 
De aanmeldingsperiode sloot op 29 maart 2019 af met 666 aangemelde kinderen, waaronder 409 instappertjes. Na de inschrijvingsperiode voor de kinderen die digitaal aangemeld waren, startte op 11 juni 2019 de vrije inschrijvingsperiode, die nu nog loopt.

Overzicht beschikbare plaatsen
Wie zijn kind nog wenst in te schrijven in een basisschool in Grimbergen, vindt
vanaf 29 augustus 2019 een recent overzicht van de nog beschikbare vrije plaatsen per basisschool op de website aanmelden.grimbergen.be. Voor de inschrijving maakt u vooraf een afspraak met de school.
Opgelet: het overzicht van de vrije plaatsen wordt niet automatisch bijgewerkt.Chris Selleslagh
Burgemeester
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03

Karlijne Van Bree
Schepen voor onderwijs
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19