WZC en assistentiewoningen uitgebaat door het lokaal bestuur