Rubrieken e-loket
afdrukken

Reservatieformulier Charleroyhoeve

Download HIER het nieuwe gebruikersreglement.
OPGELET! vanaf 1/8/2018 werd het retributiereglement aangepast. Raadpleeg HIER de nieuwe tarieven.


Deze aanvraag moet ten laatste 1 maand voor het evenement ingediend worden. Aanvragen die later ingediend worden, kunnen niet goedgekeurd worden.

Er werd overeengekomen tussen het gemeentebestuur van 1850 Grimbergen en
*
*
*
*
*
*
--*
*
*
*
*
Welk lokaal te gebruiken in de Charleroyhoeve:
Op datum van:
(Indien regelmatig terugkerende activiteit bijgevoegd rooster invullen aub.)
Kies een datum*
Opgave data van terugkerende activiteit:
Dagdelen
Bijkomende uren (met een maximum van 3 uren anders wordt 1 dagdeel aangerekend)
Tarief I: Grimbergse verenigingen
Grimbergse verenigingen erkend door een adviesraad hebben jaarlijks recht op:
- Gratis gebruik voor maandelijkse bestuursvergaderingen gedurende één dagdeel
- Gratis 52 beurten voor repetities van muziekverenigingen
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur voor vergaderingen eigen aan hun werking, de andere gebruikers dienen een retributie te betalen.
Voor- of namiddag - € 15,00
Avond - € 20,00
Per bijkomend uur - gratis activiteit € 5,00
Per bijkomend uur - betalende activiteit € 10,00

Tarief II: Grimbergse particulieren en firma's
Voor- of namiddag - € 105,00
Avond - € 115,00
Per bijkomend uur - gratis activiteit € 15,00
Per bijkomend uur - betalende activiteit € 20,00

Tarief III: niet-Grimbergse huurders
Voor- of namiddag € 130,00
Avond € 145,00
Per bijkomend uur - € 25

Jaarabonnementen
Basis (12 beurten) -5%
Mini (20 beurten) -7%
Maxi (50 beurten) -10%

Waarborg (minimum 1 maand voor het evenement te betalen)
€ 150,00


Betalende activiteit
(Betalende activiteiten zijn activiteiten waarvoor een specifieke deelname- of sessieprijs aangerekend wordt en activiteiten die als bedoeling hebben winst op te leveren voor de organisator.)
Stoelen en tafels
*
*
Uw reservatie wordt bevestigd na het ontvangen van een mail van eco@grimbergen.be
Een factuur met overschrijvingsformulier wordt u tijdig overgemaakt zodat de betaling ten laatste 1 maand voor uw activiteit kan gebeuren. Bij niet-betaling kunnen onze diensten de reservatie annuleren.
Ondergetekende, meerderjarige verantwoordelijke, verklaart kennis te hebben genomen van bijgevoegde reglementen en de inhoud ervan te aanvaarden.