Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Reservatieformulier Charleroyhoeve


Download HIER het gebruikersreglement.
OPGELET! vanaf 1/1/2020 werd het retributiereglement aangepast. Raadpleeg HIER de nieuwe tarieven, geldig tot en met 31/12/2020.

DEZE AANVRAAG MOET TEN LAATSTE 1 MAAND VOOR DE ACTIVITEIT INGEDIEND WORDEN.
Aanvragen die later ingediend worden, kunnen niet goedgekeurd worden.

Er werd overeengekomen tussen het gemeentebestuur van 1850 Grimbergen en
*
*
*
*
*
*
--
*
*
*
*
Welk lokaal te gebruiken in de Charleroyhoeve:
Op datum van:
(Indien regelmatig terugkerende activiteit bijgevoegd rooster invullen aub.)
Kies een datum*
Opgave data van terugkerende activiteit:
Dagdelen
Bijkomende uren (maximum 3 uren)
Er kunnen geen bijkomende uren gevraagd worden voor 8u en na 23u.
Tarief I: Door een adviesraad erkende Grimbergse verenigingen, Grimbergse bestuurlijke diensten,
adviesraden en commissies
Voor- of namiddag - € 17,00
Avond - € 22,00
Per bijkomend uur - € 6,00
Grimbergse verenigingen erkend door een adviesraad hebben jaarlijks recht op:
- Gratis gebruik voor maandelijkse bestuursvergaderingen gedurende één dagdeel
- Gratis 52 beurten voor repetities van muziekverenigingen
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur
voor vergaderingen eigen aan hun werking, de andere gebruikers dienen een retributie te betalen.

Tarief II: Niet-erkende Grimbergse verenigingen, particulieren met domicilie in Grimbergen en
bedrijven op Grimbergs grondgebied
Voor- of namiddag - € 116,00
Avond - € 127,00
Per bijkomend uur - € 17,00
Opgelet! Indien de organisator van een privéfeest niet de aanvrager met domicilie in Grimbergen
blijkt te zijn, wordt dit beschouwd als onderverhuur en wordt de waarborg niet terug betaald.

De lokalen worden NIET ter beschikking gesteld van particulieren met domicilie buiten Grimbergen

en bedrijven buiten Grimbergs grondgebied

Jaarabonnementen
Basis (12 beurten) -5%
Mini (20 beurten) -7%
Maxi (50 beurten) -10%

Waarborg (ten laatste 15 dagen voor het evenement te betalen)
€ 150,00


Betalende activiteit
(Betalende activiteiten zijn activiteiten waarvoor een specifieke deelname- of sessieprijs aangerekend wordt
en activiteiten die als bedoeling hebben winst op te leveren voor de organisator.)
Stoelen en tafels
*
*
Uw reservatie wordt bevestigd na het ontvangen van een mail van evenementen@grimbergen.be
Een factuur met overschrijvingsformulier wordt u tijdig overgemaakt zodat de betaling ten laatste 15dagen
voor uw activiteit kan gebeuren. Bij niet-betaling kunnen onze diensten de reservatie annuleren.
In geval van annulatie of wijziging van de aanvraag moet het gemeentebestuur minstens 15 dagen voor
de gereserveerde datum in kennis worden gesteld en dit via een mailbericht aan evenementen@grimbergen.be.
Indien de voorgeschreven procedure en/of termijn niet gerespecteerd wordt, zal de voorziene huurprijs
integraal verschuldigd blijven. 
Ondergetekende, meerderjarige verantwoordelijke, verklaart kennis te hebben genomen van het bijgevoegde
gebruikersreglement en het nieuwe retributiereglement en de inhoud ervan te aanvaarden.