Zwembad Pierebad gesloten tot mei 2021

Er wordt volop gewerkt aan de herstelling van het Pierebad. Het instructiebad is reeds vernieuwd. Nu worden de loshangende tegels verwijderd en vervangen.

Persbericht Gemeentebestuur Grimbergen

Grondige herstelling zwembad Pierebad wegens lekken en veiligheidsprobleem wandtegels

29 december 2020 – Grimbergen– Het zwembad Pierebad was de voorbije weken gesloten voor dringende herstellingswerken. Er werd toen vastgesteld dat er nog bijkomende herstellingen nodig zijn. Het Pierebad zal daarom gesloten zijn tot minstens mei 2021.

In het gemeentelijk zwembad Pierebad werden de afgelopen weken enkele noodzakelijke en dringende herstellingswerken uitgevoerd. Het bad werd gesloten voor de noodzakelijke vervanging van alle verlichtingsarmaturen. De kostprijs van deze werken bedroeg 101.162,18 euro. Deze werken werden intussen succesvol afgerond.

Er zijn echter nog bijkomende broodnodige herstellingen nodig om lekken te dichten. Concreet gaat het over:

  • herstellingswerken aan de voegen:
    • op de kopse zijde van het groot zwembad ter hoogte van de duikplateau’s,
    • op de zitbanken en
    • van het doorloopbad;
  • herstelling van het doorvoeren van de ketting (plaatsen van neopreen dichtingen op maat op alle kettingen) en plaatsing van twee nieuwe opvangbakken voor de kettingen.

“Deze werken worden uitgevoerd door Optipool. Het voorziene einde is 13 januari 2021 en de uitgave voor deze werken bedraagt 12.940,95 euro. Hierna kunnen de werken aan het kleine instructiebad starten. Zo zullen alle lekken hersteld worden. Het einde hiervan wordt voorzien op 21 januari 2021 en de kostprijs hiervan bedraagt 58.467,20 euro. Om bovenstaande werken uit te voeren, moeten beide baden echter volledig leeg zijn en na uitvoering van de werken, opnieuw gevuld en verwarmd worden. Dit proces neemt algauw enkele weken in beslag”, meldt Chris Selleslagh, burgemeester.              

Intussen heeft een expert vastgesteld dat er eveneens dringende herstellingswerken moeten uitgevoerd worden aan de wandbetegeling die los komt en dat de veiligheid van de bezoekers niet kon gegarandeerd worden. In opdracht van de gemeente heeft het studiebureau alle wanden onderzocht op loszittende tegels én werd geadviseerd het Pierebad niet te heropenen zolang de problemen met de wandtegels niet opgelost zijn.  Op 23 december 2020 heeft het studiebureau een nota overgemaakt waaruit blijkt dat het bestuur een nieuwe overheidsopdracht voor de werken aan de wandtegels zal moeten uitschrijven. De raming van deze opdracht bedraagt 51.358,00 euro.

“Men schat dat de werken kunnen doorgaan in mei 2021 waardoor het Pierebad niet eerder zal kunnen heropenen. Het bestuur betreurt dat het zwembad zo lang moet gesloten blijven maar kan dit, in het kader van de veiligheid van de bezoekers, niet eerder heropenen”, zegt Tom Gaudaen, schepen sportbeleid. “De gemeente doet er nu alles aan om de problemen structureel op te lossen via de nodige investeringen.”

Van zodra we meer informatie hebben over de uitvoering van deze werken, zullen we hierover tijdig communiceren.

Gepubliceerd op dinsdag 29 dec. 2020 om 12.47 u.